Newsletter

Zdrowie i styl życia

Zlecone: Przełom na rynku usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

07.04.2011, 11:00aktualizacja: 07.04.2011, 11:00

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Certyfikacja firmy Hausengel GmbH zgodnie z ISO 9001 – Akademia Hausengel certyfikowanym ośrodkiem kształceniowym

Firma Hausengel GmbH, największy niemiecki franczyzodawca w zakresie domowej opieki całodobowej nad osobami chorymi i starszymi, ustala nowe kryteria: jako jedyne przedsiębiorstwo w tej branży posiada od końca lutego certyfikat zgodności z normą DIN ISO 9001. Wymagania jakościowe spełnia również Akademia Hausengel – wewnętrzny ośrodek kształcenia Hausengel GmbH, certyfikowany zgodnie z wytycznymi Federalnego Urzędu Pracy (AZWV).

To absolutny ewenement na rynku usług opieki całodobowej, gdyż obecnie żadne inne działające w tej branży przedsiębiorstwo nie może poszczycić się posiadaniem tego certyfikatu ani też własnym, zatwierdzonym przez Federalny Urząd Pracy ośrodkiem kształcenia zawodowego. Dzięki jakości kształcenia potwierdzonej certyfikatem, Akademia Hausengel podtrzymuje unikalny wizerunek franczyzobiorców firmy, który wyróżnia ich spośród innych usługodawców na rynku.

Norma DIN ISO 9001 to unijny standard, który definiuje wymogi w zakresie systemu zarządzania jakością i jego dokumentacji pod kątem zorientowania na klienta, zdolności kooperacji i procesowego podejścia. Kierując się określonymi w normie DIN ISO 9001 zasadami, firma Hausengel GmbH stworzyła taki właśnie spójny system zarządzania jakością. Przy tej okazji formalnie spisano procedury zarówno już istniejące, jak i nowo zdefiniowane. Wszystkie wcześniejsze procesy zidentyfikowano, usystematyzowano i poddano standaryzacji. Efekty już są widoczne: nowe struktury znacznie podnoszą bezpieczeństwo klientów i podopiecznych oraz jakość oferowanych im usług i zapewniają wysoką, stałą jakość świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych. Dla obu stron oznacza to większą przejrzystość procesów i większe bezpieczeństwo prawne.

Federalny Urząd Pracy uznaje kwalifikacje zawodowe franczyzobiorców firmy Hausengel.

Dzięki rozporządzeniu w sprawie akredytowania i certyfikacji ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego (niem. Anerkennungs- und Zulassungsverordnung Weiterbildung – AZWV) Federalny Urząd Pracy ustanowił ramy zapewniania jakości w zakresie edukacji dorosłych. Standard, który teraz formalnie spełnia również Akademia Hausengel, ośrodek kształcenia firmy Hausengel GmbH. "Efektywnie wykorzystywane wewnętrzne ekspertyzy Akademii Hausengel pozwalają nam tworzyć postępową ofertę kursów. Niemiecki rynek usług pielęgnacyjno-opiekuńczych wykazuje długofalowy potencjał i stale potrzebuje nowych wykwalifikowanych pracowników. Rynek ten chcemy zapełnić wykształconymi przez nas specjalistami" - wyjaśnia Simon Wenz, prezes zarządu spółki Hausengel.

Obecnie oferta Akademii skierowana jest do franczyzobiorców firmy Hausengel. Wszyscy franczyzobiorcy zaliczają w sumie 45 godzin szkolenia z zakresu pielęgnacji i opieki nad osobami chorymi i starszymi. Zdobywają także praktyczną wiedzę z zakresu przedsiębiorczości. Kursy odbywają się w języku polskim, a także węgierskim, litewskim i niemieckim. Szkolenia z zakresu opieki i pielęgnacji prowadzą pielęgniarki i pielęgniarze ze specjalizacją geriatryczną, będący zewnętrznymi wykładowcami Akademii Hausengel.

Szkolenia na Akademii Hausengel przeszło od początku jej istnienia pond 2 000 franczyzobiorców. Szkolenia te są obowiązkowe. Oznacza to, że franczyzobiorcami firmy Hausengel nie mogą być osoby, które nie uczestniczyły w programie szkoleniowym. Prezes zarządu spółki Hausengel: "Realizując konsekwentnie program szkoleniowy, dążymy przede wszystkim do tego, by w każdym przypadku zagwarantować podopiecznym i ich rodzinom najwyższą jakość usług pielęgnacyjno-opiekuńczych ze strony naszych franczyzobiorców". Takie podejście sprawia, że franczyzobiorcy firmy Hausengel zdecydowanie wyróżniają się wśród pozostałych, działających na rynku tego typu świadczeń usługodawców.

Uzyskanie certyfikatu zgodności z rozporządzeniem AZWV Federalnego Urzędu Pracy dowodzi więc jednoznacznie, że cel ten nie pozostaje tylko w sferze słownych deklaracji, lecz ma przede wszystkim całkowite zastosowanie w praktyce.

Świadcząc usługi we współpracy z naszymi partnerami, zajmujemy się w szczególności zapewnieniem opieki i pielęgnacji domowej mieszkańcom Niemiec, potrzebującym takiej pomocy. Spółka Hausengel współpracuje przy tym ze starannie wybranymi franczyzobiorcami o wysokich kwalifikacjach. Spółka Hausengel z siedzibą w Heskem-Ebsdorfergrund zatrudnia na stałe 50 pracowników. W lutym 2011 roku przedsiębiorstwo otrzymało certyfikat zgodności z normą DIN ISO 9001. Akademia Hausengel jest ośrodkiem kształcenia zawodowego firmy Hausengel GmbH, certyfikowanym zgodnie z rozporządzeniem AZWV Federalnego Urzędu Pracy.

Plik graficzny dotyczący tej informacji prasowej znajduje się na portalu Serwisu Informacji Zleconych pod adresem http://siz.pap.pl.

KONTAKT:

Die Hausengel Polska Sp. z o.o.

Rafał Szpruch

tel. (71) 72 37 390

Źródło informacji: Die Hausengel GmbH

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 07.04.2011, 11:00
Źródło informacji PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ