Newsletter

ADIUVO INVESTMENTS SA (13/2022) Zawarcie z Discount Bank of Israel Ltd. umowy regulującej zasady spłaty zadłużenia przez AWM S.A.

16.06.2022, 23:53aktualizacja: 16.06.2022, 23:54

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 13/2022

W nawiązaniu do informacji nt. statusu współpracy Airway Medix S.A. [AWM, Spółka, Emitent] z Discount Bank of Israel Ltd. [Bank] przekazanych m.in. w raporcie bieżącym Emitenta nr 3/2022 z 1 marca 2022 roku Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Adiuvo] informuje, iż w dniu 16 czerwca 2022 roku AWM zawarł z Bankiem oraz Adiuvo umowę [Umowa] pozwalającą Emitentowi na odroczenie i rozłożenie w czasie spłaty zadłużenia. W umowie uzgodniono, iż zadłużenie Emitenta względem Banku w łącznej kwocie 2,9 mln EUR zostanie spłacone zgodnie z następującym mechanizmem:

- w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia osiągniecia przez Emitenta łącznych przychodów ze sprzedaży w wysokości 5 mln USD Emitent będzie dokonywał spłaty zadłużenia w wysokości 30% osiągniętych przychodów ze sprzedaży,

- w okresie po przekroczeniu przez Emitenta łącznych przychodów ze sprzedaży poziomu 5 mln USD Emitent będzie dokonywał spłaty w wysokości 40% osiągniętych przychodów ze sprzedaży;

- niezależnie od powyższych uzgodnień Emitent zobowiązany jest dokonać do końca maja 2023 roku spłaty kwoty 1,45 mln EUR, a całości zadłużenie do końca maja 2025 roku.

Jednocześcnie uzgodniono, że w odniesieniu do kwoty całkowitego zadłużenia na dzień podpisania umowy, w przyszłości bank nie będzie naliczał odsetek jeśli Emitent wywiąże się z warunków umowy.

Dodatkowym zabezpieczeniem spłaty, oprócz zabezpieczeń ustanowionych podstawową umową kredytową, będzie zastaw na akcjach Emitenta odpowiadających 20% kapitału zakładowego Emitenta, które to akcje znajdują się w posiadaniu Adiuvo Investments S.A. Wraz ze spłatą zadłużenia Bank przewidział proporcjonalne zwalnianie z zastawu części akcji, przy czym do momentu spłaty całości zadłużenie zastaw na rzecz Banku dotyczyć będzie akcji odpowiadających za co najmniej 10% kapitału zakładowego Emitenta. Ponadto Emitent, Adiuvo oraz Bank zawarły również porozumienie o podporządkowaniu zadłużenia dające pierwszeństwo spłaty zadłużenia posiadanego przez Emitenta względem Banku.

Pozostałe postanowienia Umowy, w tym w odniesieniu do naruszeń zobowiązań względem Banku, nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie w umowach tego typu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 16.06.2022, 23:53
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.