Newsletter

ADIUVO INVESTMENTS SA (15/2022) Zawarcie przez spółkę zależną niewiążącego dokumentu LoI dotyczącego zaangażowania BICI Solutions w zarządzanie operacyjne oraz rozwój Airway Medix S.A. Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej.

17.06.2022, 23:39aktualizacja: 17.06.2022, 23:40

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 15/2022

Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 17 czerwca 2022 roku spółka zależna Airway Medix S.A. [Airway Medix] zawarła z BICI Solutions z siedzibą w Izrealu [BiCI Solutions] niewiążący list intencyjny [LoI], na podstawie którego strony rozpoczęły prace nad dokumentacją prawną na potrzeby uzgodnienia długofalowej umowy partnerskiej [Umowa partnerska].

Umowa partnerska formalizować będzie wyrażoną w LoI oraz opisanej w dalszej części raportu Wstępnej umowie serwisowej intencję, aby BICI Solutions przejęło, własnymi środkami oraz przez partnerstwo z osobami i podmiotami trzecimi, codzienne zarządzanie operacyjne działaniami Airway Medix, wnosząc niezbędne międzynarodowe kompetencje, zmiany kadrowe [w tym na poziomie menedżerskim i Zarządu], globalny ekosystem i kapitał do Grupy. Docelowo intencją sygnatariuszy LoI oraz Wstępnej umowy serwisowej jest również objęcie przez BICI znaczącej pozycji kapitałowej w Airway Medix. W rezultacie powyższych zmian Airway Medix przekształci się w firmę zdolną do obsługi globalnej sprzedaży i marketingu, co znacząco podniesie jej wartość, również w kontekście możliwych transakcji strategicznych.

Zespół BICI Solutions posiada bogate doświadczenie we wspieraniu procesów biznesowych międzynarodowych klientów, dużą sieć kontaktów, jak również praktyczną wiedzę w zakresie restrukturyzacji i optymalizacji procesów zarządzania. Zgodnie z zapowiedziami BICI Solutions planuje wykorzystać swoje dotychczasowe relacje, aby wprowadzić do dystrybucji międzynarodowej urządzenia Cuffix oraz Oral Care. Priorytetem jest rynek amerykański, a następnie Unii Europejskiej i rynki azjatyckie. Równocześnie BICI Solutions, wraz z Oronem Zacharem, nadzorować będzie dalsze prace R_D dla kluczowej technologii LMA. Intencją BICI jest monetyzacja całego portfolio w okresie 18-24 miesięcy.

Emitent oczekuje, iż proces uzgadniania wskazanej dokumentacji prawnej dotyczącej docelowej Umowy partnerskiej potrwa ok. 30-45 dni od dnia publikacji niniejszego raportu.

Zarząd Emitenta informuje przy tym, iż Emitent podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości w dniu 2 marca 2022 r. informacji poufnej o zawarciu w tym samym dniu przez Airway Medix z BICI Solutions Wstępnej umowy serwisowej. Zawarcie Wstępnej umowy serwisowej pozwoliło określić możliwości oraz kierunki potencjalnej przyszłej współpracy. Na podstawie tego dokumentu BICI Solutions podjęło działania rozpoznawcze w zakresie szczegółowej analizy technologii posiadanych przez Airway Medix, wsparcia Airway Medix w szczególności w procesie analiz w obszarze kierunków rozwoju Spółki, rozmów z kontrahentami oraz wsparcia w procesach finansowych i operacyjnych w zamian za określony udział w przychodach z tytułu przyszłej komercjalizacji technologii CSS. W ramach realizacji Wstępnej umowy serwisowej BICI Solutions odegrało kluczową rolę w przeprowadzeniu z sukcesem procesu renegocjacji spłaty kredyty w banku Discount Bank of Israel Ltd., a także wsparło finansowo proces restrukturyzacji spółki Biovo. Obecnie BICI Solutions wspiera na codzień rozmowy z partnerem strategicznym w procesie Due Diligence dotyczącym sprzedaży projektu CSS.

Spółka wyjaśnia, iż przekazanie do publicznej wiadomości wskazanej powyżej informacji poufnej w dacie jej wystąpienia mogłoby w ocenie Zarządu wywołać wystąpienie negatywnych skutków związanych z reakcją podmiotów trzecich, które potencjalnie mogłyby zagrozić pozycji Emitenta w procesie negocjacyjnym. Z formalnej i biznesowej pespektywy taka sytuacja mogłaby naruszyć słuszny interes Emitenta. Jednocześnie Emitent informuje, iż informacje przekazane niniejszym raportem konsumują treść wskazanej powyżej opóźnionej informacji poufnej.

Emitent jednocześnie wskazuje, iż zawarcie dokumentu LoI z BICI Solutions kończy proces analiz możliwych opcji komercjalizacji aktywów Adiuvo Investments w odniesieniu do Airway Medix, przy czym szczegółowe informacje nt. kierunków rozwoju Emitenta przekazane zostaną w kolejnych raportach bieżących.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 17.06.2022, 23:39
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ