Newsletter

ADIUVO INVESTMENTS SA (18/2022) Powołanie osoby nadzorującej w Adiuvo Investments S.A.

23.06.2022, 20:10aktualizacja: 23.06.2022, 20:11

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 18/2022

Zarząd Adiuvo Investments S.A. ["Spółka"] informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 23 czerwca 2022 r. powołało Pana Krzysztofa Adama Laskowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

Poniżej Spółka przekazuje informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej ww. osoby nadzorującej.

Pana Krzysztof Adam Laskowski

Doświadczenie zawodowe:

2003 - obecnie "Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy" sp. k., radca prawny/wspólnik.

- Specjalista w zakresie prawa spółek, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji fuzji i przejęć oraz prawa związanego z publicznym obrotem papierami wartościowymi.

- Doradztwo na rzecz funduszy typu private equity i venture capital.

2007-2011 Członek Rady Nadzorczej Index Copernicus S.A.

2013-2015 Członek Rady Nadzorczej Legia Warszawa S.A.

2013-2016 Członek Rady Nadzorczej Zakładu Konstrukcji Spawanych "Ferrum" S.A.

2014-2015 Członek Rady Nadzorczej HW Pietrzak Holding S.A.

2014 - 2017 Członek Rady Nadzorczej Legia Warszawa Sekcja Koszykówki S.A.

2015- obecnie Członek Rady Nadzorczej Rochstar S.A.

2017- obecnie Członek Rady Nadzorczej Airway Medix S.A.

Wykształcenie:

2011 Tytuł Radcy Prawnego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

2006-2010 Aplikacja radcowska prowadzona przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych

w Warszawie.

2001-2003 Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego (wspólny program Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Cambridge).

1997 -2002 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji.

Pan Krzysztof Adam Laskowski nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Adiuvo Investments S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Krzysztof Adam Laskowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 23.06.2022, 20:10
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ