Newsletter

AMICA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2023 QSr

26.05.2023, 17:43aktualizacja: 26.05.2023, 17:45

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2023 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
Przychody z umów z klientami 716,7 843,4 152,2 182,3
Zysk z działalności operacyjnej 18,3 10,5 3,9 2,3
Zysk przed opodatkowaniem 5,4 3,7 1,1 0,8
Zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki (0,5) 3,1 (0,1) 0,7
Zysk netto przypadający na udziałowców mniejszościowych (0,4) (0,2) (0,1) (0,0)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (101,2) (13,7) (21,5) (3,0)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (23,9) (25,1) (5,1) (5,4)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 92,0 41,3 19,5 8,9
Przepływy pieniężne netto, razem (33,1) 2,5 (7,1) 0,5
Zysk na jedną akcję zwykłą (0,12) 0,38 (0,03) 0,08
Aktywa, razem 2 293,2 2 440,9 490,5 524,6
Zobowiązania długoterminowe 178,6 213,2 38,2 45,8
Zobowiązania krótkoterminowe 1 018,7 1 092,2 217,9 234,8
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 1 095,8 1 133,3 234,4 243,6
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych 0,1 2,2 0,0 0,5
Kapitał zakładowy 15,6 15,6 3,3 3,4
Liczba akcji (w szt.) 7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.) 103 829 147 137 103 829 147 137
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 142,32 146,71 30,35 31,90
Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)* - 3,50 - 0,76

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 26.05.2023, 17:43
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ