Newsletter

Biznes i finanse

AMICA WRONKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr

26.11.2021, 06:20aktualizacja: 26.11.2021, 06:21

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Przychody ze sprzedaży 2 421,4 2 133,4 532,3 482,2
Zysk z działalności operacyjnej 105,1 136,8 23,1 30,9
Zysk przed opodatkowaniem 103,5 130,4 22,8 29,5
Zysk netto przypadająca akcjonariuszom Spółki 78,6 102,1 17,3 23,1
Zysk netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych (0,3) - (0,1) -
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (185,0) 295,9 (40,7) 66,9
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (43,8) (28,7) (9,6) (6,5)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 31,7 (135,1) 7,0 (30,5)
Przepływy pieniężne netto, razem (197,1) 132,1 (43,3) 29,9
Aktywa, razem 2 484,2 2 153,5 536,2 475,7
Zobowiązania długoterminowe 187,1 183,9 40,4 40,6
Zobowiązania krótkoterminowe 1 178,2 958,2 254,3 211,7
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 1 116,3 1 009,1 241,0 222,9
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych 2,6 2,3 0,6 0,5
Kapitał zakładowy 15,6 15,6 3,4 3,4
Liczba akcji (w szt.) 7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.) 147 137 214 360 147 137 214 360
Zysk na jedną akcję zwykłą 10,26 13,50 2,26 3,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 143,57 121,87 30,99 26,92
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)* 6,00 3,00 1,32 0,68

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 26.11.2021, 06:20
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ