Newsletter

ANSWEAR.COM SA (40/2023) Wstępne wybrane dane dotyczące sprzedaży Answear.com SA za III kwartał 2023 r. oraz 9 miesięcy 2023 r.

03.10.2023, 17:42aktualizacja: 03.10.2023, 17:43

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 40/2023

Zarząd Answear.com SA ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane dane dotyczące sprzedaży Spółki za III kwartał 2023 r. oraz 9 miesięcy 2023 r. wraz z wartościami porównawczymi za III kwartał 2022 r. oraz 9 miesięcy 2022 r.

Wstępne dane dotyczące sprzedaży za III kwartał 2023 r. oraz 9 miesięcy 2023 r.:

- W trzecim kwartale 2023 r. sprzedaż online (1) wzrosła o 13,5% w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r., osiągając kwotę 276,3 mln zł (III kwartał 2022 r.: 243,5 mln zł). Sprzedaż online za 9 miesięcy 2023 r. wyniosła 827,0 mln zł i wzrosła o 36,2% w porównaniu do 9 miesięcy 2022 r., w którym zanotowano sprzedaż online w wysokości 607,2 mln zł.

- Przychody ze sprzedaży według sprawozdawczości MSSF (2) w trzecim kwartale 2023 r. wyniosły 272,6 mln zł osiągając dynamikę 3Q2023 / 3Q2022 na poziomie 16,7% (III kwartał 2022 r.: 233,5 mln zł). Przychody ze sprzedaży za 9 miesięcy 2023 r. wyniosły 827,0 mln zł i wzrosły o 36,1% w porównaniu do 9 miesięcy 2022 r., w którym przychody ze sprzedaży wyniosły 609,2 mln zł.

Komentarz Zarządu do danych liczbowych:

- trudne warunki makroekonomiczne notowane we wskaźnikach sprzedaży detalicznej spowodowały, że otoczenie rynkowe dla branży fashion stało się bardzo wymagające, a spowolnienie i słabnący popyt konsumencki, którego pierwsze oznaki Spółka zaobserwowała już w ostatnich tygodniach czerwca, widoczne były w całym trzecim kwartale br.

- w I połowie 2023 roku Answear zrealizował sprzedaż powyżej zakładanych planów, czego efektem było wejście w okres letnich wyprzedaży z dobrze odsprzedaną kolekcją SS23, a w konsekwencji z niskim poziomem zapasów. Mniejsza presja na wyprzedaż poniżej zakładanej marży spowodowała, że Spółka nie angażowała się w udział w agresywnej wojnie cenowej mającej miejsce w tym okresie, ze względu na działanie konkurencji;

- wprowadzone przez Spółkę zgodnie z obowiązującym prawem regulacje Omnibus spowodowały, że promocje cenowe są obecnie postrzegane przez klientów jako mniej atrakcyjne. Sprzedaż w internecie polega na stopniowym i kilkukrotnym obniżaniu ceny w czasie sezonu, natomiast wynikająca z dyrektywy omnibus informacja o procentowej obniżce aktualnej ceny promocyjnej produktu względem ostatniej najniższej ceny w okresie 30 dni nie jest tak silnym motywatorem do podjęcia decyzji zakupowej, jak stosowana wcześniej informacja o przecenie względem tzw. "ceny pierwszej";

- przedłużające się lato i wyjątkowo ciepły wrzesień zarówno w Polsce jak i w pozostałych krajach, na których Answear prowadzi działalność, spowodowały realizację sprzedaży wyraźnie poniżej zakładanych celów: klienci w tym miesiącu nie wykazywali już zainteresowania kolekcją letnią, a potrzeba zakupów kolekcji jesiennej została odroczona w czasie;

- marka PRM poszerzająca ofertę Spółki o segment luxury streetwear _ fashion realizowała zakładane budżety, poza miesiącem wrześniem, w którym niższy popyt kształtowany był przez warunki pogodowe;

- warto odnotować również bardziej wymagającą bazę 3Q 2022, której efektem są niższe dynamiki wzrostu w 3Q 2023 w porównaniu do dynamik rdr zanotowanych w poprzednich kwartałach bieżącego roku.

Osiągnięte wyniki sprzedażowe poniżej założonych planów będą zdaniem Zarządu miały przełożenie na rentowność Spółki w tym okresie. Pomimo tego faktu oraz opisanych powyżej czynników Zarząd Answear.com SA zwraca uwagę, że Spółka osiągnęła dodatnią dynamikę wzrostu sprzedaży w 3Q 2023, a dynamika odnotowana kumulatywnie w okresie 9 miesięcy 2023 r. stawia Answear.com SA wśród liderów w branży e-commerce fashion.

Objaśnienia:

(1) Sprzedaż online obejmuje zafiskalizowaną sprzedaż w danym okresie, z uwzględnieniem zafiskalizowanych, czyli dokonanych przez klientów i przyjętych na magazyn zwrotów w tym okresie, jak również sprzedaż prowadzoną na zasadach komisu wyrażoną w pełnej wartości (w cenie sprzedaży netto do klienta) oraz opłaty klientów za transport przesyłek o wartości poniżej progu darmowej dostawy;

(2) Przychody ze sprzedaży według sprawozdawczości MSSF obejmują przychody ze sprzedaży towarów zakupionych na rachunek własny i przychody ze sprzedaży usług, czyli głównie prowizje z tytułu sprzedaży komisowej, prowizję za prowadzenie sklepu www.wearmedicine.com oraz opłaty klientów za transport przesyłek poniżej progu darmowej dostawy. Przychody ze sprzedaży uwzględniają również wartość rezerw na spodziewane w kolejnym okresie zwroty dotyczące sprzedaży z raportowanego okresu oraz wartość rezerwy na program lojalnościowy dla klientów.

Zastrzeżenie: Spółka informuje, że przedstawione dane sprzedażowe są wstępne, a ich obliczenia zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu i mogą różnić się od ostatecznych danych za III kwartał 2023 r. oraz 9 miesięcy 2023 r., które będą znane po pełnym zamknięciu ksiąg rachunkowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 03.10.2023, 17:42
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.