Newsletter

ATLANTA POLAND SA Raport okresowy kwartalny 3/2022 Q

30.05.2023, 07:48aktualizacja: 30.05.2023, 07:50

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny 3/2022 Q
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2023-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2022-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2023-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2022-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów 355 226 289 041 75 215 62 549
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 16 468 8 668 3 487 1 876
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 10 842 8 044 2 296 1 741
Zysk (strata) netto 8 553 6 363 1 811 1 377
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 701 -7 396 2 054 -1 601
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 415 -3 080 -300 -667
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 970 10 491 -1 476 2 270
Przepływy pieniężne netto, razem 1 316 15 279 3
Aktywa razem 193 899 188 814 41 471 40 340
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 101 821 102 974 21 778 22 000
Zobowiązania długoterminowe 6 791 6 076 1 452 1 298
Zobowiązania krótkoterminowe 95 030 96 898 20 325 20 702
Kapitał własny 92 078 85 840 19 694 18 340
Kapitał podstawowy 6 092 6 092 1 303 1 302
Liczba akcji 6 091 904 6 091 904 6 091 904 6 091 904
Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,4 1,04 0,3 0,23
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 15,11 14,09 3,23 3,01

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 30.05.2023, 07:48
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ