Newsletter

Biznes i finanse

ATLANTIS SE (17/2021) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022. Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2021/2022.

11.10.2021, 17:42aktualizacja: 11.10.2021, 17:43

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 17/2021

Zarząd Spółki ATLANTIS SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2021/2022.

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2021 i 2022 w następujących datach:

Jednostkowy raport za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2021-2022 publikacja nastąpi w dniu 25.11.2021 r.

Jednostkowy raport za pierwsze półrocze roku obrotowego 2021-2022 publikacja nastąpi w dniu 22.02.2022 r.

Jednostkowy raport za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2021-2022 publikacja nastąpi w dniu 29.04.2022 r.

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2021-2022 publikacja nastąpi w dniu 31.08.2022r.

Jednocześnie Zarząd ATLANTIS SE informuje, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

The Management Board of ATLANTIS SE based in Tallinn hereby presents the dates of publication of periodic reports in 2021/2022.

Quarterly reports will be published by the Company in 2021 and in 2022 on the following dates:

The separate financial statements for the first 3 months of financial year 2021-2022 will be published on 25.11.2021.

The separate financial statements for the first half of the financial year 2021-2022 will be published on 22.02.2022.

The separate financial statements for the first 9 months of financial year 2021-2022 will be published on 29.04.2022.

The separate annual financial statements for the financial year 2021-2022 will be published on 31.08.2022.

At the same time, the Management Board of ATLANTIS SE informs that possible changes to the dates of submitting periodic reports will be announced in the form of a current report.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 11.10.2021, 17:42
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ