Newsletter

Biznes i finanse

ATLANTIS SE Raport okresowy kwartalny 1/2021 Q

25.11.2021, 18:05aktualizacja: 25.11.2021, 18:06

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny 1/2021 Q
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 25 17
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 11
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 11
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 0 -1
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 0 -1
Aktywa razem * 6 688 8 438
Zobowiązania krótkoterminowe* 8 1 783
Kapitał zakładowy * 1 125 1 125
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 72 113 014 25 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję ( EURO) 0,59 0,59

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.11.2021, 18:05
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ