Newsletter

Biznes i finanse

BANK MILLENNIUM SA (6/2021) Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych

23.02.2021, 18:27aktualizacja: 23.02.2021, 18:28

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 6/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 22 lutego 2021 r. Rada Nadzorcza Banku, w związku z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, § 17 ust. 2 pkt 4/ Statutu Banku oraz stosownie do rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Banku, dokonała wyboru Deloitte Audyt sp. z o.o. sp. k. ("Deloitte") z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 22, jako firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie (w tym ustawowe) sprawozdania finansowego Banku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za lata 2021 - 2023 oraz innych sprawozdań za okresy przypadające w tych latach.

Deloitte jest firmą audytorską, która została wybrana dla przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku za lata 2019-2020 (o wyborze Deloitte, Bank informował raportem bieżącym nr 20/2018 z dnia 26 października 2018 r.), zatem obecnie następuje przedłużenie relacji kontraktowej Banku z Deloitte.

Deloitte jest podmiotem wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 73.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 23.02.2021, 18:27
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ