Newsletter

Biznes i finanse

BEST SA (33/2021) Dopuszczenie obligacji serii W2 do obrotu giełdowego

25.10.2021, 21:26aktualizacja: 25.10.2021, 21:27

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 33/2021

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni informuje, że dzisiaj powziął wiadomość o uchwale nr 1080/2021 podjętej przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 22 października 2021 r. w sprawie dopuszczenia 100.000 obligacji na okaziciela serii W2 o wartości nominalnej 100,00 złotych każda (Obligacje) do obrotu giełdowego na rynku regulowanym podstawowym (Catalyst) z dniem rejestracji tych obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Emisja Obligacji nastąpiła w ramach zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 czerwca 2021 r. prospektu podstawowego oraz suplementu nr 1 do prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 września 2021 r., sporządzonych przez Spółkę w związku z publicznym programem emisji obligacji o wartości nominalnej do 200 mln złotych, które razem stanowią prospekt podstawowy oraz w oparciu o ostateczne warunki emisji Obligacji opublikowane w dniu 22 września 2021 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.10.2021, 21:26
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ