Newsletter

Bieruń: Pięć budynków gminnych po termomodernizacji

16.08.2023, 10:08aktualizacja: 16.08.2023, 10:09

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. UG Bieruń
Fot. UG Bieruń
Ponad 10 milionów złotych kosztowała kompleksowa termomodernizacja pięciu obiektów stanowiących własność Gminy Bieruń: czterech budynków użyteczności publicznej i jednego budynku mieszkalnego. Wśród nich znalazły się m.in. dwie dawne szkoły (z 1863 r. i 1897 r.) oraz dawny urząd celny (z 1830 r.). Zadanie zostało zrealizowane przy 85-procentowym dofinansowaniu ze środków unijnych. Trwają procedury odbioru robót.

W ramach zadania „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń” termomodernizacji zostały poddane następujące obiekty:

●    budynek przy ul. Warszawskiej 292, gdzie mieści się m.in. modelarnia LOK oraz mieszkania komunalne;
●    budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Wawelskiej 31 (mieszkania udostępniane na szczególnych warunkach);
●    budynek socjalny przy ul. Chemików 139 (mieszkania komunalne i Dzienny Dom Pobytu Seniora "SENIOR +");
●    budynek Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Licealnej 17a (dawne Gimnazjum nr 2);
●    budynek filii Przedszkola nr 1 przy ul. Kamiennej 17.

We wszystkich tych obiektach zostały wymienione okna i drzwi zewnętrzne, ocieplono ściany zewnętrzne i fundamenty, kotły co i ccw wymieniono na gazowe, zmodernizowano instalację ogrzewania i elektryczną, wykonano renowację kominów i odnowiono elewację zewnętrzną. W poszczególnych budynkach prace obejmowały ponadto docieplenie dachu, wymianę pokrycia dachowego, remont balkonów, montaż wentylacji mechanicznej i instalacji fotowoltaicznej.

Prace trwały od 2021 roku, a całość kosztowała 10 mln zł. 85 procent tej kwoty pochodziło z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Ciekawostką jest, że trzy spośród remontowanych obiektów to budynki historyczne. Dzisiejszy budynek mieszkalny przy ul. Wawelskiej 31 wzniesiono blisko 200 lat temu (w 1830 roku) jako królewsko-pruski Główny Urząd Celny. Zakwaterowano w nim urzędników i celników, a wokół zostały rozmieszczone remizy towarowe, gospoda, faktorie solne i domy mieszkalne. To były historyczne początki osady nazwanej później Nowym Bieruniem.

Dzisiejsze przedszkole przy ul. Kamiennej w dzielnicy Ściernie to dawna szkoła, wybudowana w 1863 roku.

Budynek przy ul. Warszawskiej 292 – gdzie dziś mieszczą się mieszkania komunalne i modelarnia LOK, a wcześniej także Świetlica Wsparcia Dziennego Iskierka – wybudowano w 1897 r. z przeznaczeniem na szkołę. Oddano go do użytku w 1898 r. Mieściły się tu sale lekcyjne oraz mieszkania dla nauczycieli. W czasie II wojny światowej była to siedziba gminy nowobieruńskiej. W późniejszych latach budynek użytkowany był jako przedszkole.

Z uwagi na dobrze zachowany oryginalny wygląd elewacji, w tym wypadku zastosowano ocieplenie ścian od wewnątrz, aby cenne detale architektoniczne nie zostały przykryte styropianem. Elewację wyremontowano z dbałością o zachowanie jej historycznego wyglądu.

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 16.08.2023, 10:08
Źródło informacji Bieruń
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ