Newsletter

Branża lotniczo-kosmiczna. Premiera wyników badań I edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego

06.05.2022, 10:55aktualizacja: 06.05.2022, 15:10

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie online w ramach „Branżowych czwartków” dotyczące prezentacji wyników pierwszej edycji badań Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego dla sektora przemysłu lotniczo-kosmicznego. Wydarzenie odbędzie się 19 maja o godz. 10:00. Poruszony zostanie m.in. temat nowych stanowisk, roli edukacji formalnej i pracodawców w rozwoju kompetencji pracowników oraz trendów i wyzwań, które będą wpływać na funkcjonowanie branży.

Badanie, prowadzone we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego, miało na celu zwiększenie wiedzy na temat stanu i kierunków rozwoju kadr w sektorze i związanego z nim zapotrzebowania na kompetencje, a także określenie determinujących go wyzwań, mających swe źródło w zmianach społecznych, gospodarczych i technologicznych.

Branża szuka pracowników

Branża lotniczo-kosmiczna wciąż wykazuje wysokie zapotrzebowanie na nowych pracowników. W segmencie średnich i dużych przedsiębiorstw – od lipca 2020 do lipca 2021 – pracowników poszukiwała ponad 1/3 podmiotów. Badania pokazały, że trudności w znalezieniu odpowiednio wykwalifikowanego personelu dotyczą przede wszystkim wyspecjalizowanych kadr inżynieryjnych: technolog (17% wskazań), technik elektronik (16%), kierownik produkcji (12%) oraz technik automatyk (12%).

Aż 60% pracodawców, którzy przeprowadzali rekrutację, miało problemy związane z tym procesem. Częściej trudności rekrutacyjnych doświadczali przedsiębiorcy średnich i dużych firm. Biorą się one w głównej mierze z wysokiego kompetencyjnego progu rozpoczęcia kariery na stanowiskach pracy w branży. Dla większości z kluczowych stanowisk wymagane jest wykształcenie wyższe na kierunku ścisłym lub związanym z branżą.

W ciągu najbliższych 12 miesięcy, 30% pracodawców planuje zatrudnić nowych pracowników na inne stanowiska niż kluczowe – najwięcej przedsiębiorców wskazało na pracownika z zakresu IT (18%). Jest to zgodne z ogólną tendencją rynkową – specjalistów ds. IT brakuje nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.

Aż 73% pracodawców uważa, że liczba pracowników w ich firmach nie zmieni się w ciągu najbliższych 3 lat. Jedynie, co dziesiąty pracodawca przewiduje wzrost zatrudnienia, który będzie dotyczyć przede wszystkim pracowników na stanowiskach pilota oraz technologa.

Zadowolony pracownik

Aż 81% ogółu badanych pracowników w sektorze przemysłu lotniczo-kosmicznego deklaruje, że jest zadowolona z pracy. Stopień ich własnego przygotowania przez system kształcenia do pełnienia powierzanych im zadań jest oceniany relatywnie wyżej na tle analogicznych ocen ze strony pracodawców (83%).

24% pracowników wskazuje, że do realizacji zadań zawodowych na ich stanowiskach wymagane są dodatkowe uprawnienia. Wśród nich 19% deklaruje posiadanie wymaganych przez pracodawców uprawnień. W grupie najczęściej wskazywanych licencji są: certyfikaty zarządzania i kontroli jakości, licencja pilota, wykształcenie z konkretną specjalizacją techniczną.

Weryfikacja kompetencji pracowników

68% pracodawców z branży weryfikuje poziom umiejętności pracowników, przy czym 39% przedsiębiorców zadeklarowało, że weryfikacja odbywa się systematycznie (co najmniej raz na rok). W przypadku średnich i dużych firm liczba respondentów dokonujących systematycznej oceny jest większa (60%). Regularna weryfikacja kompetencji dotyczy 55% przedsiębiorstw z podsektora transportu lotniczego, 54% produkujących statki powietrzne, statki kosmiczne i podobne urządzenia oraz 50% działających w ramach produkcji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych.

Najczęstszym sposobem weryfikacji umiejętności pracownika okazała się rozmowa z przełożonym (69% wskazań pracodawców). Za drugi najczęściej wykorzystywany sposób uznano ocenę opisową (20%). Najrzadziej respondenci wskazywali na korzystanie z kwestionariuszy oceny (13%).

Wyzwania i przyszłość branży lotniczo-kosmicznej

Jednym z największych wyzwań branży w ostatnim czasie jest pandemia COVID-19, która zdeterminowała jej funkcjonowanie. Badania pokazują, że ta oczekuje powrotu do dynamicznego globalnego wzrostu koniunktury w kolejnych latach. Funkcjonowanie branży zależeć będzie od szeregu trendów i czynników, takich jak: trendy technologiczne, biznesowe, czynniki społeczne, ekonomiczne i prawne. Zgodnie z szacowaniami Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (październik 2021 r.), powrót do poziomu sprzed pandemii spodziewany jest najwcześniej w 2024 r.

10% pracodawców przewiduje wzrost liczby pracowników. W miarę upływu czasu (do 3 lat i ponad 3 lata) będzie widoczne przenikanie się stanowisk i ról z branży informatycznej, w związku z postępującą informatyzacją i cyfryzacją wszelkich form działalności biznesowej. Zwłaszcza w sektorze kosmicznym możliwości łączenia kompetencji informatycznych z wysokospecjalistycznymi kompetencjami dziedzinowymi są uznawane za bardzo szerokie. W podobnym kierunku idą przewidywania ekspertów zaangażowanych na etapie badania delphi – ich zdaniem, w bliskiej przyszłości, stanowiska będą miały charakter bardziej transdyscyplinarny, gdzie często obszarem jednej ze specjalizacji będzie IT.

Szczegółowe wnioski z raportu zostaną przedstawione na webinarze z cyklu „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego”, który odbędzie się 19 maja 2022 r. o godz. 10:00.

Więcej informacji znaleźć można na stronie PARP.

Źródło informacji: PARP

Image
belka2

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 06.05.2022, 10:55
Źródło informacji PARP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.