Newsletter

CCC SA (14/2024) Przedłużenie finansowania kredytowego 260.000.000,00 złotych spółki zależnej Emitenta

24.04.2024, 21:03aktualizacja: 24.04.2024, 21:04

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 14/2024

CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach ("Emitent") informuje, że Zarząd Emitenta powziął informację

o podpisaniu w dniu 24 kwietnia 2024 roku przez podmiot zależny Emitenta, spółkę Modivo S.A. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., dokumentacji kredytowej wydłużającej okres dostępności wielocelowego limitu kredytowego z dnia 26 października 2017 roku do łącznej kwoty 260.000.000,00 złotych na kolejny okres 12 miesięczny, to jest do dnia 29 kwietnia 2025 r., z zachowaniem dotychczasowych istotnych warunków finansowania.

Przedłużony limit kredytowy będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Modivo S.A.

w postaci: kredytu w rachunku bieżącym, limitu na gwarancje i akredytywy w złotych polskich i walutach EUR oraz USD, akredytyw importowych z maksymalnym okresem ważności i odroczenia płatności 12 miesięcy, gwarancji bankowych zabezpieczających zobowiązania wynikające z bieżącej działalności Modivo S.A. (również za zobowiązania podmiotów należących do grupy kapitałowej Emitenta) z wyłączeniem gwarancji zabezpieczających spłatę zobowiązań wobec banków i instytucji finansowych, z okresem obowiązywania do 12 miesięcy. Poszczególne produkty kredytowe mogą być uruchamiane do wysokości przedłużonego limitu kredytowego, zgodnie z potrzebami Modivo S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.04.2024, 21:03
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ