Newsletter

Eksperci: reforma wskaźników stóp procentowych jest konieczna

06.06.2019, 12:31aktualizacja: 06.06.2019, 12:31

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

PAP/M.Kmieciński (1)
PAP/M.Kmieciński (1)
Reforma wskaźników stóp procentowych jest konieczna; utrzymywanie obecnego stanu rzeczy to ignorowanie ryzyka systemowego – ocenili eksperci, którzy wzięli udział w IX Europejskim Kongresie Finansowym.
<p> 
<p>EKF przyjął rekomendacje dotyczące działań w zakresie reformy wskaźników stóp procentowych. We wskazówkach zwrócono uwagę m.in. na potrzebę wsparcia dla inicjatyw zmierzających do utworzenia na polskim rynku finansowym alternatywnych wskaźników stóp procentowych.

Jak podkreślił uczestniczący w EKF prezes Instytutu Rynku Finansowego Tomasz Mironczuk, reforma wskaźników, czasami określana jako reforma IBOR, odnosi się do wszelkich wskaźników używanych w umowach finansowych, które są zawierane np. pomiędzy bankami i konsumentami. "Dotyczy bardzo ważnego elementu, mianowicie takiego, który determinuje wielkość odsetek, które płacą konsumenci" – wyjaśnił.

Zdaniem Mironczuka wynikająca z unijnego rozporządzenia reforma jest konieczna, ponieważ wskaźniki typu LIBOR, WIBOR zaczęły dominować i regulatorzy stwierdzili, że ryzyko koncentracji, używania pojedynczego wskaźnika we wszystkich umowach jest bardzo duże.

Paweł Preuss, partner z EY, który moderował podczas EKF debatę "Świat po śmierci LIBORU - reforma IBOR", zwrócił uwagę, że zmiany są odpowiedzią na problemy, które powstały poza granicami Polski. "Nasz WIBOR nie miał tych problemów, które zapoczątkowały reformę, jednakże będąc w UE mamy do czynienia z regulacjami, które obejmują też nas " – zauważył.

Chodzi o wdrażane w UE rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/1011 (BMR) mające rozwiązać zidentyfikowane słabości w konstrukcji wskaźników finansowych.

Źródło problemów sięga kryzysu finansowego z lat 2008-2009, który spowodował m.in. utratę zaufania na rynkach finansowych i związany z tym zanik rynku międzybankowego dla transakcji terminowych. Wycena instrumentów finansowych, w tym większość kredytów mieszkaniowych i korporacyjnych, zaczęła się opierać na cenach ofertowych, a nie transakcyjnych.

Według ekspertów, stanowi to pole do nadużyć finansowych i wypacza mechanizm alokacji kapitału przez system bankowy, stwarza też zagrożenie dla jego stabilności.

Jak wyjaśnił prezes GPW Benchmark S.A. Zbigniew Minda, banki na Zachodzie np. w Londynie dopuszczały się manipulacji – zaniżały bądź zawyżały stawki, żeby osiągać korzyści dla własnych bilansów. Stąd szereg inicjatyw międzynarodowych, m.in. unijne rozporządzenie o wskaźnikach referencyjnych, które ma na celu zapobiec manipulacji i zapewnić wiarygodność wskaźników.

"Rozporządzenie mówi, że przede wszystkim stawka nie może się opierać na wyczuciu, na ocenie eksperckiej tylko i wyłącznie dealera, ale musi być oparta na rzeczywistych transakcjach, czyli że klient ma prawo oczekiwać, że stopa, którą bank oferuje klientowi ma oparcie w faktycznych transakcjach, które bank zawarł z innym bankiem bądź z inną instytucją. To jest realna cena, prawdziwa cena" – wyjaśnił Minda.

IX Europejski Kongres Finansowy, który zgromadził w Sopocie ponad 1,5 tys. osób, wśród nich ekspertów z kraju i zagranicy, zakończył się w środę. Motywem przewodnim tegorocznych debat było pytanie: „jak żyć w czasach niepewności?”.

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
embeduj wideo
POBIERZ WIDEO
Wideo do bezpłatnego wykorzystania w całości (bez prawa do edycji lub wykorzystania fragmentów)
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 06.06.2019, 12:31
Źródło informacji Centrum Prasowe PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.