Newsletter

Ełk: Projekt budżetu miasta na 2023 r.

21.11.2022, 23:20aktualizacja: 21.11.2022, 23:21

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. UM Ełk
Fot. UM Ełk
Jak każdego roku – do połowy listopada prezydent Ełku projektuje budżet miasta na rok następny. Teraz zajmą się nim komisje Rady Miasta, a ostatecznie uchwali go cała Rada.

W przyszłym roku w budżecie miasta Ełku dochody planowane są na 335 mln zł, a wydatki na kwotę 394,6 mln zł. Założenia „Polskiego Ładu” zmniejszają wpływy do budżetu. Na jego ostateczny kształt będą miały wpływ liczne zewnętrzne uwarunkowania: min. dwucyfrowy wskaźnik inflacji i rekordowo wysokie ceny energii elektrycznej. Mimo to zaplanowano bardzo dużą kwotę (blisko 92 mln zł) na wydatki majątkowe – czyli inwestycje – w związku z pozyskaniem na nie środków już w tym roku.

Wzrosną także znacznie wydatki bieżące – związane z utrzymaniem miasta. Główne przyczyny wzrostu wydatków bieżących w 2023 roku to: wzrost cen energii elektrycznej na poziomie 160%, dwukrotny wzrost płacy minimalnej o ok. 18%, inflacja na dwucyfrowym poziomie, wzrost cen usług i towarów, wzrost wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z założeniem państwa, wzrost kosztów odsetek bankowych wynikających z podwyżek stóp procentowych. Wpływ na zmniejszenie dochodów bieżących w budżecie miasta ma zmiana skali podatkowej z 17% do 12%, jak też jednorazowe wpływy zrealizowane w poprzednim budżecie 2022 r.

Wśród zaplanowanych inwestycji na 2023 rok są m.in.:
·         termomodernizacja budynków SP 7, SP 4, przedszkola „Ekoludki” i Żłobka nr 1,
·         wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne - LED,
·         zakup 5 autobusów elektrycznych,
·         budowa ul. Norwida na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami w pobliżu cmentarza,
·         przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP,
·         utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Ełku oraz budowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku nr 2,
·         wyposażenie pracowni w nowe komputery i tablice multimedialne w szkołach podstawowych,
·         budowa parkingu przy ul. 11 listopada,
·         przebudowa drogi (ul. Spacerowa, Wiosenna oraz Szczęsnego),
·         budowa publicznej drogi gminnej wraz z uzbrojeniem do terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Bema,
·         modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Ełk,
·         budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej,
·         przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku,
·         utwardzenie drogi z odwodnieniem terenu przy ul. Toruńskiej 6-8 oraz przy garażach przy ul. Piłsudskiego 13.

W budżecie zaplanowano także środki finansowe na przygotowanie projektów dokumentacji technicznej dotyczącej m.in.
·         przebudowy ul. Koszykowej, ul. Słowackiego, ul. Kolejowej,
·         mostu przy ul. Zamkowej oraz kładek pieszych przy ul. Stary Rynek i przy ujściu rzeki Ełk do jeziora,
·         termomodernizacji budynków SP 1, Przedszkola „Bajka”, i Centrum Edukacji Ekologicznej.

W projekcie przewidziane są również środki na współpracę z organizacjami pozarządowymi, nieformalnymi grupami mieszkańców – inicjatywy lokalne oraz po raz pierwszy na budżet obywatelski, gdzie ełczanie będą mogli zgłaszać inicjatywy i wybierać je do dofinansowania w głosowaniu. Jak co roku pojawią się środki na dofinansowanie renowacji zabytków, program ochrony zwierząt.
Największe wydatki zaplanowane są na oświatę i wychowanie – 127,4 mln zł, drogi i transport publiczny – 78,2 mln zł, gospodarkę komunalną, w tym ochronę środowiska i klimatu – 41,4 mln zł, rodzinę – 31 mln zł pomoc społeczną – 23,7 mln zł, gospodarkę mieszkaniową – 18,8 mln zł oraz kulturę i sport – 12,4 mln zł.

Dwie główne kwoty w budżecie to dochody 335 mln zł i wydatki 394,60 mln zł. Deficyt budżetu - 59,5 mln zł – to różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami. Zostanie pokryta z zaoszczędzonych i zgromadzonych wolnych środków w tym roku (32,5 mln zł) oraz z emisji obligacji.

Dane szczegółowe:

Dochody: 335 mln zł

Podstawowe źródła dochodów:
·         udziały samorządu w podatku PIT i CIT – 49,5 mln zł
·         subwencje (ogólne i oświatowe) – 86,9 mln zł
·         dotacje – 31,3 mln zł
·         podatki i opłaty lokalne  – 67,3 mln zł
·         sprzedaż nieruchomości– 4,5 mln zł

Wydatki ogółem: 394,6 mln zł
·         wydatki bieżące: 302,7 mln zł
·         wydatki majątkowo-inwestycyjne: 91,9 mln zł

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 21.11.2022, 23:20
Źródło informacji Ełk
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ