Newsletter

ENEA SA (59/2022) Informacja nt. skutków przyjęcia celu produkcyjnego na 2023 rok przez spółkę zależną Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. dla podmiotów z GK ENEA

30.09.2022, 22:10aktualizacja: 30.09.2022, 22:12

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 59/2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2022, Zarząd ENEA S.A. ["Spółka", "Emitent"] informuje, że w dniu 30 września 2022 roku powziął informację o otrzymaniu, przez spółkę ENEA Trading sp. z o.o. ["ENEA Trading"] od spółki Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. ["LWB"] pism, w których LWB wskazała na kontynuację okoliczności wpływających na wykonanie umów ze spółkami wytwórczymi z Grupy Kapitałowej ENEA ["GK ENEA"] na dostawy węgla kamiennego w perspektywie roku 2023. Zgodnie z przekazaną w ww. pismach informacją LWB szacuje, że niewykonanie umów zawartych ze spółkami ENEA Wytwarzanie, ENEA Elektrownia Połaniec oraz ENEA Ciepło w scenariuszu pesymistycznym dotyczy braku możliwości dostarczenia wolumenu ok. 0,331 mln ton węgla w 2023 roku.

Szczegółowe analizy w zakresie oszacowania wpływu zaistniałej sytuacji na konieczność oraz wolumen węgla kamiennego wymaganego do zakupu przez spółki wytwórcze GK ENEA od innych dostawców niż LWB oraz przyszłe wyniki GK ENEA, w tym wysokości ew. rezerw z tego tytułu pozostają w toku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 30.09.2022, 22:10
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii