Newsletter

Biznes i finanse

ERBUD SA (80/2021) Podpisanie znaczącej umowy na realizację budynku dydaktyczno-administracyjnego pn. "Centrum Przestrzeni Innowacyjnej" przy ul. Batorego 8 w Warszawie o wartości 69,8 mln zł.

15.09.2021, 10:27aktualizacja: 15.09.2021, 10:29

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 80/2021

Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje o podpisaniu umowy na roboty budowlane na niżej wyszczególnionych warunkach:

1 Data zawarcia kontraktu: 15.09.2021

2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba): Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawia

3 Wartość kontraktu (PLN, netto) 69 844 647, 44 zł

4 Przedmiot kontraktu: Budowa budynku dydaktyczno-administracyjnego pn. "Centrum Przestrzeni Innowacyjnej" przy ul. Batorego 8 w Warszawie

5 Miejsce wykonywania kontraktu: Warszawa

6. Terminy realizacji

1. Rozpoczęcia Robót na placu budowy: najpóźniej w Dniu Roboczym następującym po dniu zawarcia Umowy

2. Zakończenie Robót: 24 miesięce od daty Rozpoczęcia Robót

7 Warunki płatności "Fakturowanie, jeden raz w miesiącu, po przeprowadzeniu Odbioru Częściowego, termin płatności do 30 dni.

8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania): 5% wartości brutto Umowy z terminem obowiązywania od dnia podpisania Umowy do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego

9 Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania): 1,5% wartości brutto Umowy z terninem obowiązywania od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego do 15 dni kalendarzowych po upływie ostatniego okresu rękojmi za wady

10 Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obowiązywania):

a) Gwarancja i rękojmia podstawowa - 72 miesięce na wykonane roboty instalacyjno-montażowe

b) Gwarancja i rękojmia najdłuższa - 12 lat na szczelność dachu"

11 Kary: Kary nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów. Łączna wartość kar umownych jest ograniczona do 20% Wynagrodzenia brutto Umowy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 15.09.2021, 10:27
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ