Newsletter

GDDKiA: mamy komplet umów na realizację Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym

01.09.2021, 17:03aktualizacja: 01.09.2021, 17:14

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

GDDKiA - Centrum Zarządzania Ruchem (1)
GDDKiA - Centrum Zarządzania Ruchem (1)
GDDKiA podpisała ostatnią umowę na realizację Regionalnego Projektu Wdrożeniowego w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T - etap I. Umowa na system zarządzania ruchem obejmuje zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie systemu zarządzania ruchem na odcinkach autostrad A1 i A2 w województwie łódzkim oraz rozbudowę Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie.

Wykonawca

Prace zrealizuje firma SPRINT z siedzibą w Olsztynie. Wartość zamówienia to 78,8 mln zł. Wykonawca ma 28 miesięcy (840 dni) na jego realizację.

Co w ramach umowy?

Na inwestycję składać się będą rozmieszczone w pasie drogowym urządzenia służące m.in. do zarządzania ruchem oraz przekazywania na bieżąco aktualnych informacji kierowcom. W ramach umowy rozbudowane zostanie Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie, a także zapewniony zostanie bieżący dostęp do danych o ruchu drogowym na drogach zarządzanych przez GDDKiA.

System zarządzania ruchem w województwie łódzkim w liczbach

 • 69 znaków zmiennej treści,
 • 9 nadajników radiowych do informowania kierowców poprzez radia CB,
 • 62 kamer do podglądu sytuacji na drogach,
 • 8 stacji pogodowych do zbierania danych pogodowych,
 • 50 stacji ciągłego liczenia pojazdów, aby pozyskiwać informacje o ruchu (natężenie ruchu, płynność ruchu),
 • 88 innego typu urządzeń służących wykrywaniu zdarzeń drogowych takich jak zator, nagła zmiana warunków ruchu, pojazd jadący pod prąd,
 • 5 zestawów urządzeń służących pomiarowi czasu przejazdu z punktu A do punktu B,
 • 17 zmodyfikowanych skrzyżowań z sygnalizacją świetlną na trasach objazdów.

Wszystkie umowy na Regionalne Projekty Wdrożeniowe podpisane

Podpisana umowa na Regionalny Projekt Wdrożeniowy w Łodzi stanowi komplementarny element w realizacji całego projektu Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T - Etap I.

Na całość składają się również realizowane już zamówienia na Centralny Projekt Wdrożeniowy oraz trzy pozostałe Regionalne Projekty Wdrożeniowe w Gdańsku i Olsztynie, Katowicach oraz Wrocławiu i Opolu.

W tym momencie GDDKiA ma podpisane umowy na realizację wszystkich projektów wdrożeniowych. Efektem tego będzie wdrożenie zintegrowanego systemu teleinformatycznego umożliwiającego dynamiczne zarządzanie ruchem na sieci dróg krajowych.

Realizacja projektów wdrożeniowych jest niezbędna dla utworzenia spójnego systemu zarządzania ruchem na drogach krajowych w Polsce. Zakres terytorialny projektu związany jest głównie z przebiegiem korytarza sieci bazowej TEN-T Morze Adriatyckie - Morze Bałtyckie i obejmuje w przybliżeniu 1100 km dróg, co stanowi ok. 28 proc. długości sieci bazowej TEN-T na obszarze Polski.

Cel realizacji systemu zarządzania ruchem

Głównym celem projektu jest przekazywanie użytkownikom dróg bieżących informacji o sytuacji na drogach. Gotowy system umożliwi dynamiczne zarządzanie ruchem drogowym, pozwoli na informowanie o warunkach ruchu i występujących utrudnieniach. System poinformuje o wypadkach, zatorach czy wykryciu pojazdu jadącego pod prąd. Zidentyfikuje również zakłócenia w płynności ruchu i da możliwość wskazania objazdów wraz z automatycznym dostosowaniem pracy istniejących sygnalizacji na trasie objazdu. Będzie również wsparciem dla GDDKiA w egzekwowaniu, a dla firm utrzymaniowych w zapewnieniu odpowiedniego standardu utrzymania dróg.

Wdrożony system zarządzania ruchem będzie miały bezpośredni wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu podróży. Zapewni płynny transport drogowy na najważniejszych korytarzach transportowych w ciągu dróg o znaczeniu europejskim i zarządzanych przez GDDKiA.

Infrastruktura systemu zarządzania ruchem

W ramach zbudowanego systemu do pobierania danych o sytuacji na drogach wykorzystane będą:

 • stacje pomiarowe ruchu drogowego,
 • kamery,
 • urządzenia do pomiaru czasu przejazdu,
 • urządzenia do wykrywania zdarzeń,
 • stacje meteorologiczne.

Użytkownicy dróg otrzymają informacje o sytuacji na drogach poprzez:

 • znaki zmiennej treści,
 • znaki wskazujące trasy objazdu,
 • urządzenia do nadawania komunikatów radiowych CB.

Realizacja KSZRD będzie polegać w szczególności na:

 • budowie Krajowego Centrum Zarządzania Ruchem wraz z zaawansowanym systemem teleinformatycznym, który docelowo umożliwi monitorowanie w czasie rzeczywistym wszystkich autostrad i dróg ekspresowych w Polsce,
 • zaprojektowaniu, wdrożeniu i uruchomieniu infrastruktury przydrożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonaniu testów i podłączeniu ich do czterech regionalnych Centrów Zarządzania Ruchem,
 • zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych związanych z dostosowaniem i wyposażeniem budynków czterech regionalnych Centrów Zarządzania Ruchem w m. Dworek (woj. pomorskie), m. Stryków (woj. łódzkie), m. Zabrze-Kończyce (woj. śląskie), m. Wrocław-Widawa (woj. dolnośląskie),
 • podłączeniu infrastruktury przydrożnej do systemu centralnego i przeprowadzeniu testów,
 • świadczeniu usług wsparcia i utrzymania systemu w ramach projektu KSZRD na sieci TEN-T - Etap I,
 • świadczeniu usług rozwoju systemu,
 • świadczeniu usług rozwoju, wsparcia i utrzymania dla elementów KSZR, w tym na odcinkach sieci drogowej nieobjętych KSZRD na sieci TEN-T - Etap I (w ramach prawa opcji).

Zobacz, jak to działa

Celem łatwiejszego zrozumienia zalet realizowanego systemu, w serwisie internetowym GDDKiA została udostępniona animacja prezentująca działanie systemu w sytuacji zaistnienia zdarzenia na drodze szybkiego ruchu.

Na początek urządzenie do detekcji wykrywa zdarzenie i widzimy reakcję Centrum Zarządzania Ruchem. Operator, po otrzymaniu automatycznego zgłoszenia za pomocą urządzeń nadzoru wizyjnego, potwierdza jego wystąpienie i podejmuje odpowiednie działania.

W animacji przedstawiono przykładową procedurę obsługi zdarzenia z wykorzystaniem tablic zmiennej treści. Zaprezentowano sposób poprowadzenia objazdu oraz powrót na drogę główną z ominięciem zatoru, powstałego wskutek zdarzenia.

Dofinansowanie ze środków UE

Image
belka

Projekt pn. Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T - Etap I uzyskał dofinansowanie, w kwocie ponad 123 mln euro, ze środków unijnych w ramach Instrumentu „Łącząc Europę”. Jest on prowadzony pod nadzorem Komisji Europejskiej poprzez agencję wykonawczą CINEA. Na poziomie krajowym nadzór sprawuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Źródło informacji: GDDKiA

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 01.09.2021, 17:03
Źródło informacji GDDKiA
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ