Newsletter

Biznes i finanse

GROCLIN SA Raport okresowy kwartalny 3/2021 Q

25.11.2021, 17:19aktualizacja: 25.11.2021, 17:20

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny 3/2021 Q
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej - - - -
Zysk (strata) z działalności operacyjnej z działalności kontynuowanej -2 996 -3 003 -657 -676
Zysk (strata) przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej -2 997 -3 401 -658 -766
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -3 168 -3 401 -695 -766
Przychody ze sprzedaży z działalności zaniechanej 3 273 20 808 718 4 684
Zysk (strata) z działalności operacyjnej z działalności zaniechanej 3 009 7 698 660 1 733
Zysk (strata) przed opodatkowaniem z działalności zaniechanej 2 960 7 548 649 1 699
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 1 504 7 647 330 1 722
Zysk (strata) netto za rok obrotowy -1 664 4 246 -365 956
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 459 -2 347 -539 -528
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 339 2 714 513 611
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -942 530 -207 119
Aktywa dot. działalności kontynuowanej (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 157 1 832 466 397
Aktywa dot. działalności zaniechanej (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 93 15 609 20 3 382
Aktywa ogółem (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 249 17 441 486 3 779
Zobowiązania długoterminowe dot. działalności kontynuowanej (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 285 266 62 58
Zobowiązania krótkoterminowe dot. działalności kontynuowanej (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 814 1 823 176 395
Zobowiązania długoterminowe dot. działalności zaniechanej (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 544 3 118
Zobowiązania krótkoterminowe dot. działalności zaniechanej (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 888 13 896 192 3 011
Kapitał własny (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 247 911 53 197
Kapitał podstawowy (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 578 11 578 2 715 2 509
Liczba akcji (w sztukach) (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 577 873 11 577 873 12 577 873 11 577 873
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,13 0,37 -0,03 0,08
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,13 0,37 -0,03 0,08
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,02 0,08 0,00 0,02
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,02 0,08 0,00 0,02

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.11.2021, 17:19
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ