Newsletter

GRUPA ŻYWIEC SA (4/2023) Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej Spółki sprawozdania na temat informacji niefinansowych

15.02.2023, 12:54aktualizacja: 15.02.2023, 12:55

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 4/2023

Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje, iż w dniu 15 lutego 2023 roku na stronie internetowej Spółki pod adresem www.grupazywiec.pl w sekcjach Inwestorzy/Raporty oraz Zrównoważony Rozwój/Raport wpływu, zostało zamieszczone sprawozdanie Grupy Żywiec S.A. oraz Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok 2022 na temat informacji niefinansowych, sporządzone przez jednostkę dominującą wyższego szczebla, zgodnie z art. 69 ust. 5 ustawy o rachunkowości.

Podstawa prawna: § 5 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 15.02.2023, 12:54
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.