Newsletter

HUUUGE, INC. (11/2023) Informacja o ekspozycji na Silicon Valley Bank - aktualizacja

17.03.2023, 18:38aktualizacja: 17.03.2023, 18:39

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 11/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2023 z dnia 11 marca 2023 r., Huuuge, Inc. ("Emitent") niniejszym informuje, iż uzyskał dostęp do konta w banku Silicon Valley Bank ("SVB"), w którym posiadał środki pieniężne w łącznej wysokości ok. 24,2 miliona USD i na dzień dzisiejszy zrealizował przelewy środków do innych banków w łącznej wysokości 23,6 miliona USD. Na dzień niniejszego raportu bieżącego Emitent posiada w SVB 0,6 miliona USD trzymane na rachunkach bieżących oraz "money market accounts".

Zgodnie z oświadczeniami Rady Rezerwy Federalnej z dnia 12 marca 2023, Federalna Agencja Ubezpieczeń Depozytów podjęła działania zapewniające pełną ochronę wszystkich deponentów SVB, zarówno ubezpieczonych, jak i nieubezpieczonych. Emitent po przeanalizowaniu uzyskanych informacji oraz powyższych komunikatów amerykańskich organów regulacyjnych, nadal ocenia ryzyko utraty zdeponowanych środków w banku SVB jako niskie.

Emitent potwierdza, że według najlepszej wiedzy Emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu, sytuacja SVB nie ma istotnego wpływu na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta. Emitent będzie informować na bieżąco o rozwoju sytuacji i wszelkich istotnych informacjach.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 17.03.2023, 18:38
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ