Newsletter

HUUUGE, INC. Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

27.03.2023, 23:25aktualizacja: 27.03.2023, 23:27

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. USD w tys. EUR
2022 2021 2022 2021
Przychody ze sprzedaży 318 622,00 373 739,00 302 284,00 315 842,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 38 608,00 44 577,00 36 628,00 37 671,00
Zysk (strata) brutto 39 054,00 -1 001,00 37 051,00 -846,00
Zysk (strata) netto 32 008,00 -9 681,00 30 367,00 -8 181,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 70 957,00 29 769,00 67 319,00 25 157,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -32 555,00 -15 955,00 -30 886,00 -13 483,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -21 847,00 96 610,00 -20 727,00 81 644,00
Łączne przepływy pieniężne netto 16 555,00 110 424,00 15 706,00 93 318,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 222 245,00 204 415,00 208 583,00 180 442,00
Liczba akcji na koniec okresu 84 246 697,00 84 246 697,00 84 246 697,00 84 246 697,00
Średnia ważona liczba akcji (1) 80 389 472,00 77 342 078,00 80 389 472,00 77 342 078,00
Podstawowy zysk na akcję (EPS) (1) 0,40 -0,12 0,38 -0,10
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) (1) 0,40 -0,12 0,38 -0,10

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 27.03.2023, 23:25
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ