Newsletter

Biznes i finanse

INTERFERIE SA (30/2021) Wybór Sekretarza Rady Nadzorczej oraz wybór Komitetu Audytu

14.09.2021, 20:34aktualizacja: 14.09.2021, 20:35

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 30/2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2021 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 14.09.2021 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej dokonano wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej tj.: p. Pawła Stolarczyka.

Ponadto Rada Nadzorcza, w ramach swojej struktury powołała Komitet Audytu, w składzie:

1) Bartłomiej Garbicz - Przewodniczący Komitetu Audytu,

2) Przemysław Czesnołowicz,

3) Łukasz Stelmach,

4) Paweł Stolarczyk.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Pełne życiorysy, opisy przebiegu pracy zawodowej oraz pozostałe szczegółowe informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej Spółki dostępne są na stronie internetowej Spółki oraz w raportach bieżących.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 14.09.2021, 20:34
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ