Newsletter

Biznes i finanse

KGHM POLSKA MIEDŹ SA (43/2021) Zgoda na wydłużenie terminu obowiązywania umowy kredytu konsorcjalnego

27.10.2021, 14:21aktualizacja: 27.10.2021, 14:23

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 43/2021

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 27 października 2021 roku wyraził zgodę na przedłużenie okresu obowiązywania umowy niezabezpieczonego odnawialnego kredytu konsorcjalnego w kwocie 1 500 mln USD, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 38/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r., 31/2020 z dnia 27 października 2020 r. oraz 38/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. o 1 rok, tj. do 20 grudnia 2026 r., w drodze wystąpienia z wnioskiem do banków finansujących.

Umowa niezabezpieczonego odnawialnego kredytu konsorcjalnego w kwocie 1 500 mln USD została zawarta w dniu 20 grudnia 2019 r. na okres 5 lat i posiada dwie jednoroczne opcje przedłużenia na wniosek KGHM Polska Miedź S.A. (każdy uczestnik konsorcjum podejmuje decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy w odniesieniu do swojego zaangażowania).

Przedłużenie okresu obowiązywania umowy stanowi realizację Strategii KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie zapewnienia długookresowej stabilności finansowej m.in. poprzez oparcie struktury finansowania KGHM na instrumentach długoterminowych.

Jednocześnie Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że jeżeli wnioskowana zmiana nie będzie zrealizowana, Spółka poinformuje o tym fakcie odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.10.2021, 14:21
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ