Newsletter

Kolejny odcinek S74 w realizacji - GDDKiA zbuduje 30 km ekspresowej trasy od Cedzyny do Łagowa

29.03.2024, 11:58aktualizacja: 29.03.2024, 16:21

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

GDDKiA (1)
GDDKiA (1)
Realizacja kolejnego odcinka S74 w województwie świętokrzyskim stała się faktem. GDDKiA podpisała umowę na zaprojektowanie i wybudowanie ekspresowej trasy między Cedzyną a Łagowem. To najdłuższy z sześciu realizowanych obecnie odcinków drogi, która skomunikuje Łódzkie, Świętokrzyskie i Podkarpacie.

Realizacja S74 Cedzyna - Łagów z obwodnicą Łagowa o długości ok. 30 km to najdroższa inwestycja drogowa w historii województwa świętokrzyskiego i najdłuższy odcinek ekspresowej trasy w regionie. Zgodnie z podpisaną umową wyłoniony w przetargu wykonawca, Mota-Engil Central Europe, zaprojektuje i wybuduje drogę za ok. 1,1 mld złotych w ciągu 39 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych w czasie robót budowlanych. Nową trasą pojedziemy w I kwartale 2028 roku.

Informacja o inwestycji

Skomunikowany z użytkowaną drogą S74 Kielce - Cedzyna i realizowaną Łagów - Opatów odcinek o długości około 30 km biec będzie głównie po nowym śladzie na północ od istniejącej DK74, tworząc obwodnicę Łagowa. W ramach inwestycji zlokalizowanej w powiecie kieleckim zaplanowano budowę czterech węzłów drogowych (Radlin, Wola Jachowa, Makoszyn i Łagów), obwodu utrzymania drogi w Woli Jachowej, dwóch miejsc obsługi podróżnych w Górnie. 

Zaprojektowanych i wybudowanych zostanie: 16 wiaduktów w ciągu S74 i nad drogą ekspresową, 13 mostów w ciągu drogi ekspresowej i innych dróg publicznych. Przewidziano przejście dla zwierząt typu zielony most i ponad 30 przepustów pełniących funkcje ekologiczne. Wybudowane zostaną drogi dojazdowe komunikujące tereny przyległe. Szczegółowe rozwiązania techniczne będzie można poznać po opracowaniu przez wykonawcę projektu budowlanego i uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

S74 w woj. świętokrzyskim

Aktualnie trwa realizacja w systemie „Projektuj i buduj” sześciu odcinków S74 w województwie świętokrzyskim o łącznej długości ok. 104 km. Ekspresowa trasa skomunikuje województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie. Będzie stanowić także połączenie pomiędzy węzłami autostrad A1, A2 a realizowaną trasą S19 Via Carpatia.

W ubiegłym roku rozpoczęły się roboty budowlane na obwodnicy Opatowa w ciągu DK9/S74 i łączniku północnym do obwodnicy. Tymi odcinkami pojedziemy od przyszłego roku. W tym roku, po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, rozpoczną się roboty budowlane na odcinku S74 Mniów - Kielce (16,4 km), które potrwają do 2026 roku. Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji w styczniu 2023 roku. Dla dwóch odcinków S74: od granicy województw łódzkiego i świętokrzyskiego do Mniowa (27,5 km) i od Łagowa do Opatowa (18,3 km), opracowywane są dokumentacje projektowe przed planowanym w tym roku złożeniem wniosków o wydanie decyzji ZRID. 

Umowy na realizację obu inwestycji zostały podpisane w ubiegłym roku, zakończenie robót planowane jest w 2027 roku. Dobiegł końca etap prac nad dokumentacją projektową poprzedzający złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID dla odcinka S74 węzeł Kielce Zachód - Kielce (5 km). Trwa rozpatrywanie wniosku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ok. 70-kilometrowego odcinka S74 Opatów - Nisko.

Źródło informacji: GDDKiA

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 29.03.2024, 11:58
Źródło informacji GDDKiA
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ