Newsletter

Biznes i finanse

Komunikat KNF

30.04.2021, 13:38aktualizacja: 30.04.2021, 13:39

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 kwietnia 2021 r.

W głosowaniu udział wzięli:

· Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

· Dagmara Wieczorek-Bartczak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

· Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

· Krzysztof Budzich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych

· Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego

· Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego

· Wojciech Dyduch – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

1. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powierzenie:

· Maciejowi Brzozowskiemu funkcji Członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Alior Banku SA

2. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

· Sławomira Mindy na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Radomiu

· Barbary Mroczek na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie

· Mariusza Jabłońskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Dobrzeniu Wielkim

· Andrzeja Masztalewicza na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Biłgoraju

· Bartosza Wieczorka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wielkopolskim

· Agnieszki Porady na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą w Tarnowie

3. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na zmianę statutu:

· Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA

4. Komisja, na podstawie art. 131 pkt 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jednogłośnie zdecydowała o skreśleniu z listy doradcy inwestycyjnego, w związku

z prawomocnym wyrokiem skazującym za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu.

5. Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisji Nadzoru Finansowego w 2020 roku.

6. Komisja zapoznała się:

· z informacją na temat sytuacji sektora bankowego w 2020 r.

· z informacją o stanie sektora ubezpieczeń po IV kwartałach 2020 r.

· z raportem dotyczącym sytuacji finansowej powszechnych towarzystw emerytalnych w 2020 r.

· z informacją na temat kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych oraz kredytów konsumpcyjnych według stanu na koniec 2020 r.

· z informacją na temat ryzyka prawnego dotyczącego portfela kredytów walutowych według stanu na koniec lutego 2021 r.

· ze sprawozdaniem z działalności Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego w 2020 r.

kom amp/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 30.04.2021, 13:38
Źródło informacji KNF
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ