Newsletter

Komunikat prasowy Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

15.12.2023, 14:00aktualizacja: 15.12.2023, 14:00

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, który 1 czerwca 2023 roku rozpoczął pilotaż rozliczeń kredytów walutowych CHF, przekształcił go w systemowy program ugód. Propozycja polega na przekształceniu kredytów CHF (indeksowanych i denominowanych) na kredyty PLN, a proces mediacyjny jest prowadzony przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego, Raiffeisen Bank proponuje przekształcenie kredytów z CHF na PLN - oznacza to rozliczenie ich na takich warunkach, jakby od początku były oferowane w polskiej walucie, z oprocentowaniem opartym o stałą marżę i zmienną stawkę referencyjną WIBOR 3M, z zaliczeniem dotychczasowych wpłat kredytobiorców.

Klienci, po konwersji z CHF na PLN, będą mieli do wyboru trzy warianty: kontynuację kredytu w PLN opartego na zmiennej stawce referencyjnej WIBOR 3M oraz stałej marży z zachowaniem dotychczasowego okresu kredytowania, kontynuację kredytu w PLN opartego na okresowo stałej stopie procentowej (5-letnia okresowo stała stopa bazowa + stała marża) z zachowaniem dotychczasowego okresu kredytowania lub możliwość jednorazowej całkowitej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji.

Propozycja skierowana jest do klientów indywidualnych, którzy jeszcze nie zakończyli spłat rat kredytu.

Proces zawarcia ugody prowadzony jest przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, z udziałem mediatora tej instytucji. Klient ma możliwość wyboru mediatora z listy dostępnej na stronie KNF. Cały proces mediacji prowadzony jest w trybie on-line oraz poprzez kontakt telefoniczny, a wszelkie dokumenty niezbędne na poszczególnych etapach mediacji przesyłane są kredytobiorcom elektronicznie, w tym m.in. poprzez bankowość internetową.

Źródło informacji: Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 15.12.2023, 14:00
Źródło informacji Raiffeisen Bank International AG
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ