Newsletter

Biznes i finanse

Konferencja Fundacji GPW: PPK już przynoszą imponujące zyski ich uczestnikom

26.11.2021, 12:07aktualizacja: 29.11.2021, 11:40

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

„Przekazujcie dobrą wiadomość, że Pracownicze Plany Kapitałowe to wehikuł inwestycyjny, który naprawdę w sposób przyspieszony zwiększa zasobność Polaków” - powiedział dr Marek Dietl, prezes zarządu GPW i patron honorowy konferencji, dotyczącej pomnażania oszczędności Polaków, zorganizowanej przez Fundację GPW. Według najnowszych danych fundusze zdefiniowanej daty wypracowały dla uczestników PPK zwrot na inwestycji w wysokości 731,57 mln zł.

„Konferencja >>Pomnażanie oszczędności Polaków: wyniki inwestycyjne w PPK, rola edukacji finansowej uczestników rynku kapitałowego i GPW<< to ostatnie z serii przedsięwzięć związanych z promocją edukacji finansowej, oszczędzania, PPK, które organizujemy w tym roku” - powiedział, rozpoczynając wydarzenie, dr Wojciech Nagel, prezes rady nadzorczej Fundacji GPW.

„Misja Fundacji GPW, którą realizujemy już od wielu lat, wydatnie wzmocniona w ostatnich 3-4 latach także dzięki naszym partnerom zewnętrznym, będzie kontynuowana w przyszłym roku. Będzie on również rokiem ważnym z punktu widzenia rozwoju idei długoterminowego oszczędzania” - zapowiedział.

Jak podkreślił Robert Zapotoczny, prezes zarządu PFR Portal PPK, merytorycznego partnera konferencji, współpraca między PFR Portal a Fundacją GPW układa się modelowo. „Polega ona na wymianie wiedzy, myśli, doświadczeń. Budujemy wokół tych zagadnień pozytywny klimat, coś, co kiedyś będzie zaczynem środowiska” - zaznaczył.

Robert Zapotoczny przedstawił też aktualne wyniki Pracowniczych Planów Kapitałowych. Wartość aktywów netto zgromadzonych na dzień 4 listopada 2021 r. wyniosła 7, 17 mld zł. Te pieniądze są własnością 2,44 mln posiadaczy aktywnych rachunków PPK. Uczestnicy PPK zarobili do tej pory 731, 57 mln zł - jest to różnica między wartością aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty a środkami wpłaconymi do PPK.

Jak wskazuje prezes PFR Portal PPK , jeśli do uczestników PPK doda się 600 tys. osób odkładających pieniądze w Pracowniczych Programach Emerytalnych - to „możemy mówić już o 3 mln osób, które regularnie oszczędzają na swoją przyszłość”.

268,89 tys. podmiotów oferuje swoim pracownikom udział w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Łączny udział w PPK wynosi obecnie 30,13 proc. W firmach uczestniczących w pierwszym etapie wdrażania, (które zatrudniają powyżej 250 osób odprowadzających składki do ZUS) partycypacja wzrosła teraz do 43 proc. W kolejnych etapach wdrażania ten odsetek jest niższy, ale prezes Zapotoczny tłumaczył to efektem pandemii.

„Z naszych statystyk wynika, że uczestnictwo w sektorze prywatnym jest wyższe niż w publicznym. Badamy czynniki, które na to wpływają, ale wierzę, że ta partycypacja w sektorze publicznym w następnych latach będzie wzrastać” - wskazał Robert Zapotoczny.

Prezes PFR Portal PPK podał przykład obrazujący, jak realnie Polacy zarabiają na PPK: na rachunku uczestnika PPK zarabiającego 5300 zł, oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 r., w zależności od grupy FZD znajduje się średnio od 2591 zł do 3549 zł więcej niż on sam wpłacił do PPK. To oznacza dla uczestnika PPK od 106% do 146% zysku!

„Ten marsz przez świadomość Polaków jest dopiero na początku” - mówił dr Marek Dietl, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Choć, w jego opinii, nie dało się lepiej wytłumaczyć społeczeństwu Pracowniczych Planów Kapitałowych, niż zrobił to Polski Fundusz Rozwoju, to widocznie Polacy muszą mieć twarde liczby, a nie abstrakcyjne koncepcje.

„I to rozpowszechnienie wyników PPK jest naszym najważniejszym zadaniem komunikacyjnym. Nie ma sensu już dłużej tłumaczyć, jak działają PPK, ale jak się przekładają na oszczędności tych, którzy do nich przystąpili. Przekazujcie tę dobrą wiadomość, że PPK to wehikuł inwestycyjny, który naprawdę w sposób przyspieszony zwiększa zasobność Polaków” - podkreślił prezes GPW.

Podczas konferencji odbyły się również dwa panele dyskusyjne. Pierwszy poświęcony był korzyściom wynikającym z oszczędzania, m.in. w kontekście wyników inwestycyjnych funduszy zdefiniowanego oszczędzania. Przedstawiciele zarządów instytucji finansowych, które m.in. zarządzają kontami PPK, zastanawiali się też nad znaczeniem PPK z perspektywy rozwoju funduszy inwestycyjnych i rynku kapitałowego. Kolejna debata dotyczyła możliwości podniesienia poziomu wiedzy finansowej i inwestycyjnej polskiego społeczeństwa oraz przyczyn niechęci Polaków do długoterminowego oszczędzania.

Fundacja GPW, której misją jest edukacja finansowa polskiego społeczeństwa, przeprowadza też ocenę prac naukowych (w tym roku licencjatów i prac magisterskich) na temat rynku kapitałowego. „Jest tam również ważny segment oszczędzania długoterminowego. Pan prezes Robert Zapotoczny ufundował specjalną nagrodę, która zostanie przyznana najlepszej pracy z tego obszaru” - zapowiedział na konferencji dr Wojciech Nagel, prezes rady nadzorczej Fundacji GPW.

„Mam nadzieję, że ta nagroda będzie dla laureatów takim ciekawym impulsem do tego, aby tę wiedzę rozwijać” - powiedział Robert Zapotoczny.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 26.11.2021, 12:07
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ