Newsletter

Biznes i finanse

Kongres 590: w Polsce jest już kultura innowacyjności, potrzeba stabilnej strategii i przepisów

07.10.2021, 09:12aktualizacja: 07.10.2021, 09:17

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

PAP/S. Leszczyński (1)
PAP/S. Leszczyński (1)
Kultura innowacyjności, która już się w Polsce rozwinęła, potrzebuje stabilnych przepisów oraz odpowiedzialnej strategii – uznali uczestnicy debaty na temat znaczenia nowych technologii dla polskiej gospodarki. Dyskusja o innowacjach była jednym z najciekawszych wydarzeń Kongresu 590, odbywającego się w Warszawie w dniach 5-6 października 2021 r.

„Mamy w Polsce ogromny potencjał, w tym przede wszystkim kapitał intelektualny: wiedzę, doświadczenie i chęć pracy nad innowacjami” – mówił dr Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Według niego, dobry efekt przynoszą też ogromne inwestycje w infrastrukturę instytutów badawczych i uczelni oraz rosnący „apetyt przedsiębiorców na ryzykowne, ale dające duże zyski projekty badawczo-rozwojowe”.

„Siec Badawcza Łukasiewicz w ciągu minionych dwóch lat odpowiedziała na zapotrzebowanie zgłoszone przez ponad 300 przedsiębiorców i zrealizowała prace w obszarze ponad tysiąca technologii” – dodał Piotr Dardziński.

Podkreślił przy tym, że Łukasiewicz – obserwując trendy rynkowe i technologiczne – również sam inicjuje współpracę z konkretnymi przedsiębiorcami, zwłaszcza z sektora MŚP, zachęcając ich do wspólnych prac badawczo-rozwojowych.

Grzegorz Brona, prezes spółki Creotech, działającej w branży technologii kosmicznych, wskazywał, że „kultura innowacyjności już się w Polsce wypracowała”, czego wyrazem jest m.in. rozwój startupów i zaangażowanie wielu naukowców w przełamywanie barier technologicznych. Wyzwaniem będzie natomiast odpowiednie wynagradzanie tych osób, aby zatrzymać je w kraju.

Prof. Dorota Chwieduk z Instytutu Techniki Cieplnej na Politechnice Warszawskiej potwierdziła, że uczelnie mają coraz większe możliwości współpracy z przemysłem przy realizacji projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym (czyli takich, których efektem ma być wdrożenie wyników prac naukowych w biznesie). Wskazała tu na pozytywne efekty realizacji projektów unijnych, w których wymaganiem był udział przedstawicieli przemysłu oraz opracowanie koncepcji wdrożenia wyników badań.

„W dzisiejszych czasach innowacje to nie tylko integracja przemysłu i nauki, ale też otoczenia społecznego” – mówiła prof. Chwieduk, podkreślając, że w pracach badawczych coraz częściej naukowcy uwzględniają nie tylko potrzeby rynkowe, ale i oczekiwania społeczeństwa.

Szef Creotechu wskazywał z kolei, że do niedawna w instytutach badawczych i na uczelniach widać było silną konkurencję między zapotrzebowaniem przemysłu a celami naukowymi. Efektem było podejmowanie badań mało ryzykownych, których głównym celem było zdobycie punktów za publikacje naukowe.

„To się zmieniło, punktowane są projekty aplikacyjne” – mówił Grzegorz Brona.

Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej przestrzegał, że innowacja potrzebuje stabilnych przepisów, „aby prawo nie wygrywało z technologią”. Wskazywał w tym kontekście na zmiany prawne w dziedzinie energetyki wiatrowej.

„Potrzebna jest jasna, spójna i odpowiedzialna strategia, bo jeżeli nikt nie odpowiada za przyszłość, to trudno jest przedsiębiorstwom stawiać na innowacje” – dodał Grzegorz Wiśniewski.

Według niego, aby patenty były wdrażane, powinniśmy doprowadzić do tego, aby powstawały one w przedsiębiorstwach, a nie na uczelniach. Wskazywał też, że w przypadku projektów badawczych na uczelniach powinien być wymóg uzyskania wsparcia ze strony przemysłu, aby nie były one finansowane w 100 proc. przez budżet państwa.

Piotr Dardziński podkreślił w tym kontekście, że nieco inne oczekiwania powinny być formułowane wobec uniwersytetów, dla których komercjalizowanie wyników badań nie jest głównym celem, a inne wobec instytutów badawczych. Wskazał, że instytuty skupione w Sieci Badawczej Łukasiewicz rzeczywiście koncentrują się na „wspólnym zarabianiu pieniędzy z biznesem”.

„Osiągnęliśmy 1,3 mln przychodów, z tego tylko 20 proc. to subwencja, a resztę wypracowujemy wspólnie z przedsiębiorcami” – powiedział szef Łukasiewicza.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
embeduj wideo
POBIERZ WIDEO
Wideo do bezpłatnego wykorzystania w całości (bez prawa do edycji lub wykorzystania fragmentów)
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 07.10.2021, 09:12
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ