Newsletter

KREZUS SA (2/2018) Odpowiedz na pismo nr sygn. DIR-WZP.4550.134.2018.AB z dnia 03 lipca 2018 (wpływ do Spółki 11-07-2018)

18.07.2018, 18:15aktualizacja: 18.07.2018, 18:15

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 2/2018

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki Krezus S.A. ("Spółka") z siedzibą w Toruniu

w związku z otrzymanym pismem nr sygn. DIR-WZP.4550.134.2018.AB z dnia 03 lipca 2018 (wpływ do Spółki 11-07-2018) przekazuje do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego listę wszystkich osób pełniących obowiązki zarządcze oraz osób blisko z nimi związanych sporządzonej na podstawie art. 19 ust. 5 zd. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 2014 roku str. 1 z późn. zm) uwzględniającej wszelkie zachodzące zmiany. Powyższa lista stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 18.07.2018, 18:15
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.