Newsletter

LIBET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QS

29.11.2023, 17:28aktualizacja: 29.11.2023, 17:29

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów i usług 123 316 203 462 26 941 43 531
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 923 30 226 2 168 6 467
Zysk (strata) brutto 7 311 22 870 1 597 4 893
Zysk (strata) netto 6 004 24 185 1 312 5 174
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -51 330 17 199 -11 214 3 680
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 34 851 62 002 7 614 13 265
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 16 457 -68 406 3 595 -14 635
Przepływy pieniężne netto, razem -22 10 796 -5 2 310
Liczba akcji 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,12 0,48 0,03 0,10
Aktywa razem 194 456 244 586 41 948 52 152
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 71 150 127 285 15 349 27 140
Zobowiązania długoterminowe 14 673 28 605 3 165 6 099
Zobowiązania krótkoterminowe 56 477 98 680 12 183 21 041
Kapitał własny 123 306 117 301 26 600 25 011
Kapitał zakładowy 500 500 108 107
Liczba akcji 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 2,47 2,35 0,53 0,50

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 29.11.2023, 17:28
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ