Newsletter

LIBET SA Raport okresowy półroczny za 2022 PSr

01.10.2022, 00:36aktualizacja: 01.10.2022, 00:37

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy półroczny za 2022 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 133 120 123 037 28 713 27 103
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 758 1 021 810 225
Zysk (strata) brutto -2 063 -1 764 -445 -389
Zysk (strata) netto -1 363 -2 414 -294 -532
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 785 3 939 1 679 868
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 279 -4 976 -492 -1 096
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 436 -2 146 -1 604 -473
Przepływy pieniężne netto, razem -1 930 -3 183 -416 -701
Liczba akcji 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) -0,05 -0,05 -0,01 -0,01
Aktywa razem 324 195 323 755 69 264 70 391
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 198 268 196 464 42 359 42 715
Zobowiązania długoterminowe 30 168 36 838 6 445 8 009
Zobowiązania krótkoterminowe 168 100 159 626 35 914 34 706
Kapitał własny 125 928 127 291 26 904 27 676
Kapitał zakładowy 500 500 107 109

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 01.10.2022, 00:36
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.