Newsletter

MBANK SA (47/2022) Pismo z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym.

23.09.2022, 14:24aktualizacja: 23.09.2022, 14:25

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 47/2022

Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje, że otrzymał pismo, w którym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego powiadomił, iż w dniu 15 września 2022 roku zostały wszczęte postępowania administracyjne wobec banków, w wypadku których wartość wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym może ulec zmianie. Wobec Banku nie zostało wszczęte postępowanie administracyjne, co oznacza, że wartość wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nie ulega zmianie. Zgodnie z decyzją KNF z 29 października 2020 roku, Bank zobowiązany jest do utrzymywania bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,50% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego Rozporządzenie (UE) nr 648/2012, o czym Bank informował w raporcie bieżącym 74/2020 z 6 listopada 2020 roku, jak również dodatkowo w raporcie bieżącym 39/2021 z 15 września 2021 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 23.09.2022, 14:24
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.