Newsletter

MCI CAPITAL ASI SA (23/2023) Zawarcie porozumienia ws. wznowienia obrotu akcjami Spółki

24.11.2023, 13:39aktualizacja: 24.11.2023, 13:41

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 23/2023

MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 24 listopada 2023 r. Spółka zawarła m.in. z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") oraz głównym akcjonariuszem Spółki - MCI Management sp. z o.o. - porozumienie ws. wznowienia obrotu akcjami Spółki ("Porozumienie").

Na mocy Porozumienia, po spełnieniu określonych w nim warunków, GPW wznowi obrót akcjami Spółki na Głównym Rynku GPW, z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń wynikających z przepisów prawa oraz z zastrzeżeniem, że Porozumienie wygaśnie, jeżeli nie dojdzie do wznowienia obrotu akcjami Spółki w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia tych warunków.

Spółka oczekuje, że warunki, o których mowa w akapicie poprzednim, zostaną spełnione w najbliższych dniach, co umożliwi GPW wznowienie obrotu akcjami Spółki na Głównym Rynku GPW najpóźniej w pierwszym tygodniu grudnia.

Jednym z warunków wznowienia obrotu akcjami Spółki na Głównym Rynku GPW oraz utrzymania tego stanu na podstawie Porozumienia jest ustanowienie blokady co najmniej 50% akcji Spółki będących własnością MCI Management sp. z o.o.

Porozumienie zostało zawarte co do zasady na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.11.2023, 13:39
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii