Newsletter

Biznes i finanse

MEDICALGORITHMICS SA (56/2021) Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce

20.12.2021, 18:40aktualizacja: 20.12.2021, 18:41

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 56/2021

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Medicalgorithmics S.A. (dalej: "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 20 grudnia 2021 r. otrzymał od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A., występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" (OFE PZU) ("Akcjonariusz"), zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 a) w związku z art. 69a i art. 69b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawierające informację o zmianie udziału OFE PZU w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Spółki w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w dniu 15 grudnia 2021 r..

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. powiadomiło Spółkę, że:

- przed objęciem 206 000 akcji nowej emisji serii H, Fundusze posiadały 515 689 akcji, co stanowi 11,92 % udziału w kapitale zakładowym oraz 515 689 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 11,92 % ogólnej liczby głosów;

- po objęciu akcji nowej emisji serii H, Fundusze posiadają 721 689 akcji Spółki, co stanowi 14,50 % udziału w kapitale zakładowym oraz 721 689 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 14,50 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.12.2021, 18:40
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ