Newsletter

Biznes i finanse

MEDICALGORITHMICS SA (57/2021) Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce

21.12.2021, 16:36aktualizacja: 21.12.2021, 16:37

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 57/2021

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Medicalgorithmics S.A. (dalej: "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 21 grudnia 2021 r. otrzymał od Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A., występującego w imieniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego ("Akcjonariusz"), zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawierające informację, że:

- w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w dniu 15 grudnia 2021 roku Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zmniejszył stan posiadania akcji Spółki poniżej 10 % głosów, tj. do 9,014 % na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, oraz

- na rachunkach zarządzanych przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Funduszy: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny znajduje się łącznie 608 592 akcji Spółki, co stanowi 12.23% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 21.12.2021, 16:36
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ