Newsletter

MEGARON SA (4/2023) Wybór biegłego rewidenta

24.03.2023, 17:38aktualizacja: 24.03.2023, 17:39

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 4/2023

Zarząd MEGARON S.A. z siedzibą w Szczecinie informuje, że Rada Nadzorcza MEGARON S.A. w dniu 24 marca 2023r., uchwałą nr 2/03/2023/RN-P, dokonała wyboru firmy audytorskiej:

HLB M2 Audit PIE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-521), przy ul. Rakowieckiej 41/27, nr ewidencyjny PANA 4123, której powierzyła przeprowadzenie:

a) przeglądu lub badania - według uznania Zarządu Spółki - śródrocznych skróconych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki w latach 2023 i 2024;

b) badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2023 oraz za rok obrotowy 2024;

c) ocen sprawozdań o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023 oraz za rok obrotowy 2024.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.03.2023, 17:38
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ