Newsletter

Biznes i finanse

MFiPR: Debata o wyzwaniach dla nowej polityki miejskiej (komunikat)

16.10.2020, 15:36aktualizacja: 16.10.2020, 16:17

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- MFiPR informuje:

16 października w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odbyła się trzecia edycja Krajowego Forum Miejskiego. Podczas konferencji zaprezentowano projekt założeń do aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej oraz prowadzonych i planowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju miast. Spotkanie było również okazją do przedstawienia stanu przygotowań do organizacji Światowego Forum Miejskiego, które w 2022 roku odbędzie się w Katowicach.

Krajowe Forum Miejskie, po raz trzeci organizowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, to spotkanie przedstawicieli rządu, samorządów, regionów i miast, a także ekspertów i badaczy zajmujących się tematyką rozwoju ośrodków miejskich. To również odpowiedź na zobowiązania Polski wynikające z przyjęcia Agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz Zrównoważonego Rozwoju i realizacji 17 zrównoważonych celów rozwoju.

O polityce miejskiej w międzynarodowym gronie

– Chcemy, żeby forum przyczyniało się do lepszego rozumienia i obrazowania zmieniających się warunków i trendów rozwoju polityki miejskiej zachodzących zarówno w kraju, jak i na poziomie międzynarodowym. Jednym z tych czynników jest pandemia COVID-19, która teraz ma realny wpływ na sytuację miast. Uwzględniliśmy ją podczas prac nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej. Dziś chcemy przedstawić jej założenia i w gronie wielu interesariuszy rozpocząć dyskusję nad wyzwaniami i kształtem tej polityki – mówił Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, który otworzył Krajowe Forum Miejskie.

Z kolei wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska podkreślił, że wypracowanie nowych kierunków w kształtowaniu polityki miejskiej to obecnie jeden z megatrendów, podobnie jak zaangażowanie wobec zmian klimatycznych. Dodał również, że społeczeństwo i biznes liczą na wytyczenie nowych kierunków działań polityki miejskiej, które powinny wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom.

W otwarciu Krajowego Forum Miejskiego wzięła również udział Maimunah Mohd Sahrif, podsekretarz generalna ONZ i dyrektor generalna UN-Habitat, która z Indonezji połączyła się z uczestnikami forum. Zaznaczyła, że fora krajowe są bardzo ważnymi instrumentami w wyznaczaniu nowych celów rozwoju. Natomiast Światowe Forum Miejskie, które za dwa lata odbędzie się w Katowicach, to dla Polski możliwość pokazania światu swojego zaangażowania w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju i realizacji właściwej polityki miejskiej.

Krajowa Polityka Miejska

Krajowa Polityka Miejska 2023 (KPM) to dokument, który określa planowane działania administracji rządowej dotyczące polityki miejskiej. Uwzględnia on cele i kierunki określone w średniookresowej strategii rozwoju kraju i krajowej strategii rozwoju regionalnego.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczyna prace nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej 2023. Powstał projekt założeń do KPM, który wskazuje przesłanki i potrzeby wprowadzenia zmian, wynikające z nowych uwarunkowań oraz określa cele i kluczowe zasady opracowania i wdrażania tego dokumentu.

Projekt tych założeń zostanie poddany szerokim konsultacjom na szczeblu rządowym, samorządowym oraz z partnerami społeczno-gospodarczymi. Efektem konsultacji będzie także wypracowanie sposobu prac nad szczegółowymi rozwiązaniami, które znajdą swoje odzwierciedlenie w zakresie i trybie prac nad dokumentem.

Przygotowania do Światowego Forum Miejskiego 2022

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum ) jest organizowane co dwa lata przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat). Forum ma na celu promocję zrównoważonego rozwoju miast i dyskusję nad wyzwaniami współczesnej urbanizacji.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej koordynuje przygotowania 11. edycji Światowego Forum Miejskiego, które odbędzie się w 2022 roku w Katowicach.

To pierwsze tego rodzaju wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej i doskonała okazja do promocji naszych doświadczeń w zakresie zrównoważonej transformacji i polityki miejskiej.

Jak co roku w październiku UN-Habitat organizuje Urban October. Akcja, która trwa przez cały miesiąc, ma na celu skłonić władze krajowe i lokalne, przedstawicieli nauki i biznesu oraz organizacje pozarządowe do dyskusji na temat wyzwań i szans, przed jakimi stoją współczesne miasta. Jednym z wydarzeń organizowanych w ramach tej akcji jest Krajowe Forum Miejskie.

Więcej informacji o Krajowym Forum Miejskim (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/krajowe-forum-miejskie).

Relacja z wydarzenia (https://www.youtube.com/embed/jKqEklepEgM).

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ agwo/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 16.10.2020, 15:36
Źródło informacji MFiPR
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP content” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ