Newsletter

MURAPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

03.04.2024, 08:08aktualizacja: 03.04.2024, 08:10

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2023 2022 2023 2022
Przychody ze sprzedaży 1 215 944,00 1 005 660,00 268 515,00 214 509,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej 266 199,00 255 249,00 58 784,00 54 445,00
Zysk/strata przed opodatkowaniem 274 054,00 267 242,00 60 519,00 57 003,00
Zysk/strata netto 219 151,00 212 898,00 48 395,00 45 412,00
Zysk/strata netto akcjonariuszy jednostki dominującej 219 076,00 211 832,00 48 378,00 45 184,00
Zysk netto akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 5,37 5,19 1,19 1,11
Całkowity dochód/strata netto 218 455,00 213 249,00 48 241,00 45 486,00
Całkowity dochód/strata netto akcjonariuszy jednostki dominującej 218 380,00 212 183,00 48 225,00 45 259,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 31 220,00 159 106,00 6 894,00 33 937,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 091,00 765,00 -241,00 163,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -116 495,00 -158 218,00 -25 725,00 -33 748,00
Przepływy pieniężne netto, razem -86 366,00 1 653,00 -19 072,00 353,00
Aktywa obrotowe 1 773 292,00 1 656 662,00 407 841,00 353 240,00
Aktywa razem 1 859 815,00 1 729 603,00 427 740,00 368 793,00
Zobowiązania ogółem 1 300 430,00 1 290 073,00 299 087,00 275 075,00
Zobowiązania długoterminowe 454 770,00 411 181,00 104 593,00 87 674,00
Zobowiązania krótkoterminowe 845 660,00 878 892,00 194 494,00 187 401,00
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 557 960,00 436 761,00 128 326,00 93 128,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 03.04.2024, 08:08
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii