Newsletter

Biznes i finanse

PBG SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Informacja na temat realizacji Układu.

02.07.2016, 00:44aktualizacja: 02.07.2016, 00:44

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 15/2016

Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej (dalej "Spółka", "PBG") informuje o podjęciu z wierzycielami z Grupy 5 oraz Grupy 6 , będącymi stroną Umowy Restrukturyzacyjnej z dnia 31 lipca 2015 roku (dalej "Wierzyciele"), negocjacji w sprawie uzgodnienia zmiany treści Umowy Restrukturyzacyjnej oraz Umowy Emisyjnej i Agencyjnej oraz o Współfinansowanie,

a w tym w szczególności, ustalonego pierwotnie harmonogramu wykupu obligacji, które Spółka będzie emitować zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji (dalej "Obligacje"). O zawartej dokumentacji restrukturyzacyjnej, a w tym planowanej emisji oraz Warunkach Emisji Obligacji, które refinansować będą spłatę wierzytelności Wierzycieli wynikających z zawartego układu, Spółka informowała raportem bieżącym nr 26/2015 z dnia 02 sierpnia 2015 roku.

W związku z rozpoczętymi negocjacjami, Spółka powzięła informację o wydanych przez Wierzycieli oświadczeniach w przedmiocie prolongowania terminu spłaty raty układowej, której termin przypadał na dzień 30 czerwca 2016 roku. Prolongata została udzielona na okres do dnia 29 lipca 2016 roku. Wyrażenie zgody na prolongatę terminu pozwalać będzie na przeprowadzenie w tym okresie przez Spółkę i Wierzycieli ustaleń związanych ze wspomnianymi zmianami do dokumentacji restrukturyzacyjnej. Spółka informuje, iż analogiczne oświadczenie złożył wierzyciel z Grupy 3.

Podjęcie rozmów z Wierzycielami wynikało przede wszystkim z faktu:

- trwającej kilka miesięcy procedury uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, a co jest z tym związane, uchyleniem wobec PBG dopiero w połowie 2016 roku formalno-prawnych obostrzeń związanych z możliwością prowadzenia działalności Spółki, co istotnie wpłynęło na możliwość wygenerowania środków pieniężnych niezbędnych do obsługi układu oraz wykupu obligacji w ustalonych pierwotnie terminach spłat;

- utrudnień w realizacji procesu dezinwestycji, w tym także w zakresie dezinwestycji zagranicznych, co spowodowane jest między innymi trwającą od ponad dwóch lat sytuacją polityczną na Ukrainie, która może mieć wpływ na przesunięcie terminu finalizacji transakcji do roku 2018/2019 (z obecnie wynikającego z warunkowej umowy końca roku 2016, o czym Spółka informowała w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015 - str. 52).

Jednocześnie Spółka informuje, że podtrzymuje harmonogram spłat rat wynikających z układu zawartego z wierzycielami, który przewiduje spłatę całości zadłużenia w terminie do dnia 30.06.2020 roku.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 02.07.2016, 00:44
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP content” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ