Newsletter

Biznes i finanse

PEKAO BANK HIPOTECZNY SA (17/2021) Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-15.

15.09.2021, 13:50aktualizacja: 15.09.2021, 13:51

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 17/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pekao Bank Hipoteczny S.A., zgodnie z zapisami Rozdziału XVI pkt. 9 Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 000 000 000 PLN (zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2010 r.) przekazuje do publicznej wiadomości informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-15 dla dziewiątego okresu odsetkowego.

Zmienna Stopa Procentowa dla hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-15 (WIBOR 6M) dla dziewiątego Okresu Odsetkowego wynosi 0,28% w skali roku (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. stopa wynosiła 0,25%).

Stopa Oprocentowania (obliczona jako Zmienna Stopa Procentowa powiększona o Marżę w wysokości 0,73 p.p.) dla dziewiątego Okresu Odsetkowego wynosi 1,01% w skali roku i naliczana jest od dnia 20 września 2021 roku (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. stopa wynosiła 0,98%).

Dzień Płatności Odsetek za dziewiąty Okres Odsetkowy przypada w dniu 20 marca 2022 roku. Kwota Odsetek od jednego hipotecznego listu zastawnego Serii LZ-II-15 za dziewiąty Okres Odsetkowy wynosi 5,01 PLN (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. kwota wynosiła 4,94 PLN).

Tabela odsetkowa dla dziewiątego Okresu Odsetkowego hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-15 stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 15.09.2021, 13:50
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ