Newsletter

POLICE SA (37/2024) Informacja o zaprzestaniu publikacji skonsolidowanych wolumenów produkcyjnych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

17.05.2024, 22:28aktualizacja: 17.05.2024, 22:30

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 37/2024

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 22 lutego 2023 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. informuje, że Spółka zaprzestaje publikacji informacji o miesięcznych wolumenach produkcji począwszy od danych za kwiecień 2024 roku.

Informacja zamieszczana będzie zbiorczo dla danego kwartału w raportach okresowych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 17.05.2024, 22:28
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ