Newsletter

Projekt HySPARK z certyfikatem Mission Innovation i Clean Hydrogen Partnership

21.06.2024, 12:27aktualizacja: 21.06.2024, 12:33

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Międzynarodowy projekt HySPARK, realizowany przez ORLEN i konsorcjum 17 partnerów, otrzymał certyfikat Mission Innovation i Clean Hydrogen Partnership. Projekt, powołany w ramach działalności Mazowieckiej Doliny Wodorowej, zakłada między innymi testy pojazdów wodorowych na lotnisku Chopina, autobusów wodorowych w Komunikacji Miejskiej w Warszawie oraz ciągników wodorowych w usługach logistycznych ORLEN Transport.

HySPARK (Hydrogen Solutions for euroPean Airports & Regional Kinetics) to pierwszy projekt realizowany w ramach Mazowieckiej Doliny Wodorowej. Klastra, powołanego z inicjatywy ORLEN, który zrzesza ponad 40 podmiotów. Zarówno dolina, która pełni funkcję centrum badań, rozwoju i edukacji w zakresie wdrażania wodoru w gospodarce, jak i projekt HySPARK zostały wyróżnione w programie Clean Hydrogen Partnership.

„Grupa ORLEN realizuje projekty w zakresie całego wodorowego łańcucha wartości, a to właśnie na takich działaniach skupiają się doliny wodorowe. Największy potencjał w ich funkcjonowaniu dostrzegamy w badaniach i rozwoju innowacyjnych technologii wodorowych, tworzeniu systemowych rozwiązań dla kształcenia i szkolenia kadr w kierunku niskoemisyjnych technologii, a także pozyskiwaniu dofinansowań dla projektów na poziomie krajowym i europejskim. Jednym z przykładów takich działań jest projekt HySPARK. Cieszę się, że w tak krótkim czasie zbudowaliśmy konsorcjum, które jest złożone z podmiotów aktywnie uczestniczących w rozwoju gospodarki wodorowej w Europie” - mówi Grzegorz Jóźwiak, dyrektor Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych ORLEN.

Celem Mazowieckiej Doliny Wodorowej jest stworzenie na Mazowszu regionalnego ekosystemu, który będzie łączył producentów wodoru z dostawcami technologii i końcowymi użytkownikami w różnych sektorach: transport (wykorzystanie wodoru jako paliwa w pojazdach) oraz przemysł (wykorzystanie wodoru np. do produkcji nawozów sztucznych). HySPARK, powstały w ramach działalności doliny, to wspólny projekt 17 partnerów z pięciu krajów. Dzięki niemu pojawią się nie tylko pojazdy wodorowe do obsługi stołecznego lotniska, ale także dostarczone zostaną wodorowe autobusy miejskie i ciągniki siodłowe, przeznaczone do transportu. HySPARK to już drugi projekt ORLEN certyfikowany przez Mission Innovation i Clean Hydrogen Partnership. Pierwszym projektem jest Bursztynowa Dolina Wodorowa (Amber Hydrogen Valley), która jest pierwszą certyfikowaną doliną w Polsce.

Dodatkowo do końca 2025 roku ORLEN wybuduje przy lotnisku Chopina stację wodorową, która zapewni dostęp do paliwa wodorowego dla Warszawy w rejonie lotniska i równocześnie usprawni logistykę wodoru. Budowa stacji będzie możliwa dzięki pozyskaniu finansowania w ramach drugiej tury projektu Clean Cities, europejskiego programu CEF Transport AFIF.

Grupa ORLEN rozwija swoją sieć ogólnodostępnych, całodobowych stacji tankowania wodoru w Polsce i za granicą. W 2021 roku ORLEN uruchomił w Trzebini pierwszy w Polsce HUB produkcji wodoru jakości automotive, z którego od ponad roku dostarczane jest paliwo wodorowe do pilotażowej stacji tankowania wodoru w Krakowie. Obecnie tankowanie wodoru jest możliwe w Poznaniu a już niebawem polscy kierowcy będą mogli zatankować wodór również w Katowicach. Łącznie Koncern pozykał już dofinansowanie do 27 stacji tankowania wodoru, które do 2027 roku zostaną oddane do użytkowania. Ich budowa będzie realizowana z dofinansowaniem ze środków CEF (Connecting Europe Facility) i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W Czechach wodór można już zatankować na stacjach ORLEN Benzina w Pradze i Litvinovie. To tylko początek, w ciągu najbliższych 6 lat sieć Grupy ORLEN będzie obejmowała ponad 100 stacji tankowania wodoru w Polsce, Czechach i na Słowacji.

Clean Hydrogen Partnership to partnerstwo publiczno-prywatne wspierające działalność badawczo-innowacyjną (B+I) w zakresie technologii wodorowych w Europie. Członkami organizacji są Unia Europejska, reprezentowana przez Komisję Europejską, przemysł ogniw paliwowych i wodoru, reprezentowany przez Hydrogen Europe oraz społeczność badawcza reprezentowana przez Hydrogen Europe Research. Z kolei Mission Innovation to globalna inicjatywa 23 krajów i Komisji Europejskiej, której celem jest przyspieszenie innowacji w dziedzinie czystej energii.

Przyznane certyfikaty oraz informacje dotyczące wszystkich dolin wodorowych znajdują się na platformie Hydrogen Valley (www.h2v.eu).

Źródło informacji: ORLEN

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 21.06.2024, 12:27
Źródło informacji ORLEN
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ