Newsletter

PSPA: elektromobilność to pewna, dobra przyszłość

05.10.2023, 09:17aktualizacja: 05.10.2023, 09:33

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

„Elektromobilność to nie tylko elektryczne samochody, ale cały ekosystem biznesowy, który się wokół niej tworzy - stacje ładowania baterii, tankowania wodoru, logistyka, budowa zeroemisyjnych flot firmowych, a nawet flot morskich czy powietrznych. Elektromobilność to część większego obszaru inwestycyjnego oznaczającego zrównoważony transport” - przekonywał podczas łódzkiego Kongresu Nowej Mobilności Aleksander Rajch, członek zarządu PSPA.

Na świecie jest obecnie 26 milionów pojazdów elektrycznych, z czego w Polsce 47 tys., a w 2025 r. ma być ich już osiem razy więcej. W odpowiedzi na zainteresowanie biznesu tematem elektromobilności od kilku lat Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) organizuje w Łodzi Kongres Nowej Mobilności.

„W tym roku mieliśmy 4. edycję kongresu, było na nim łącznie przez trzy dni 3,8 tys. ludzi, a pierwszą edycję odwiedziło nieco ponad 500 osób. To pokazuje, jak ten ekosystem się rozbudowuje, nie mówimy już dzisiaj tylko o biznesie związanym z pojazdami elektrycznymi czy infrastrukturą ładowania” - mówił Aleksander Rajch.

Według niego nie bez przyczyny trzydniową łódzką imprezę nazwano Kongresem Nowej Mobilności.

„Nazywamy je tak, bo elektromobilność zaczyna być częścią większego łańcucha wartości - właśnie nowej mobilności czy zrównoważonego transportu” - dodał przedstawiciel PSPA.

Innymi poruszanymi w Łodzi tematami były: odnawialne źródła energii (OZE), stabilizacja i inwestycje w sieci przesyłowe, smartcharging (inteligentne ładowarki), smartmitering (inteligentne liczniki), budowa flot firmowych oparta na pojazdach elektrycznych. Z badań PSPA wynika, że ta cała gama biznesów, jeżeli zostaną odpowiednio rozwinięte i wsparte, np. przez administrację publiczną czy lokalną, w 2035 roku mogą wygenerować 5 proc. polskiego PKB.

„W procesie dekarbonizacji nie dążymy wyłącznie do tego, by zastąpić auta spalinowe elektrycznymi 1:1. Dążymy również do redukcji ich liczby. W Polsce mamy największą liczbę samochodów osobistych, własnych per capita w Europie. To trzeba zmniejszyć, szczególnie w miastach. Multimodalność, dywersyfikacja sposobów transportu, transport szynowy, gospodarka współdzielenia - to jest przyszłość mobilności” - mówił Aleksander Rajch.

Jak zauważył, już w niedalekiej przyszłości jednym z głównych tematów dyskusji publicznej będzie wykluczenie transportowe, bo rozwijanie elektromobilności nie może ograniczać się tylko do dużych miast.

„We wrześniu AFIR (Rozporządzenie o infrastrukturze paliw alternatywnych), najważniejszy dokument z pakietu >>Fit for 55<< w kontekście elektromobilności, został wpisany do dziennika ustaw EU. Zakłada on, że z każdym nowym pojazdem elektrycznym zarejestrowanym w Polsce ma przybywać 1,3 kilowata w infrastrukturze ładowania. Dodatkowo co 60 km ma powstać stacja ładowania >>elektryków<<. Podobnie ma być zresztą z infrastrukturą do tankowania wodoru” - mówił przedstawiciel PSPA.

W trakcie tegorocznej edycji Kongresu Nowej Mobilności sporo czasu poświęcono produkcji wodoru (ekologicznego paliwa przyszłości) i sposobom jego wykorzystania.

„Produkcja >>zielonego<< wodoru jest największym wyzwaniem, jeśli chodzi o gospodarkę wodorową. Zdecydowana większość - 98 proc. tego paliwa - jest bowiem produkowana przy wykorzystaniu tradycyjnych lub niskoemisyjnych źródeł energii. Musimy się jednak pogodzić z tym, że wodór będzie podstawowym wektorem (nośnikiem) energii przyszłości. Energia elektryczna, która zasila elektrolizery do produkcji wodoru, także musi pochodzić z odnawialnych źródeł, żeby był on >>zielony<<, czyli zeroemisyjny” - stwierdził Aleksander Rajch.

Przypominał jednocześnie, że już teraz w transporcie jako paliwo coraz częściej wykorzystywane są derywaty wodoru, np. w morskim, w dużych jednostkach pływających - metanol i amoniak. Jeśli zaś chodzi o lotnictwo, testy nowych silników są już daleko posunięte, o czym przekonywał w zeszłym roku na kongresie w Łodzi wiceprezes Airbusa.

„Dekarbonizacja transportu musi nastąpić na wszystkich rynkach świata. Widzimy po kolejnych konferencjach COP i głoszonych tam deklaracjach, że w pewnych kręgach istnieje zrozumienie wagi tego problemu. Myślę, że państwa afrykańskie muszą dogonić resztę pod tym względem, a mają ku temu wielką szansę. Tam dyskusja o tym, że elektrolizery wodoru powinny być zasilane OZE, nabiera głębokiego sensu. Dlatego że tamtejsze farmy fotowoltaiczne będą miały moce wytwórcze na poziomie nieosiągalnym dla Europy czy Ameryki Północnej” - podkreśla Aleksander Rajch.

Przypomniał przy tym na koniec, że Międzynarodowa Agencja Energii prognozuje, że to w Afryce powstaną największe wolumeny zeroemisyjnego wodoru na świecie i to w ciągu najbliższych 10-15 lat. Inwestycje te sfinansują najprawdopodobniej aktualni liderzy tego rynku - Chiny i Stany Zjednoczone, a później Europa.

Kongres Nowej Mobilności odbywał się w Łodzi w dniach 26-28 września 2023 r.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 05.10.2023, 09:17
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ