Newsletter

Servier Polska Solidnym Pracodawcą Roku 2020

13.08.2020, 12:02aktualizacja: 13.08.2020, 12:02

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Servier Polska - „Solidny Pracodawca Roku 2020”
Servier Polska - „Solidny Pracodawca Roku 2020”
Firma Servier Polska po raz kolejny została nagrodzona tytułem „Solidny Pracodawca Roku 2020” w kategorii ogólnopolskiej oraz dodatkowo tytułem „Solidny Pracodawca Roku 2020” w kategorii Branża farmaceutyczna za niezmiennie wysoki standard pracy, politykę prorozwojową oraz prorodzinną.

Wyróżnienie to przyznawane jest przez kapitułę programu na podstawie wielu wystandaryzowanych kryteriów, które składają się na postawę godną miana Solidnego Pracodawcy i jest potwierdzeniem klarowności oraz rzetelności działania firmy Servier.

Na pierwszym miejscu zawsze ludzie - to przesłanie, które towarzyszy firmie Servier od początku działalności w Polsce i nie zmienia się również w tak trudnym dla całego rynku czasie. Firma Servier od początku pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 aktywnie wspiera swoich pracowników, dbając o ich poczucie bezpieczeństwa, między innymi poprzez dostosowanie pracy do zmieniających się warunków czy utrzymanie etatów na takim samym poziomie, a także dbając o ich zdrowie psychiczne poprzez organizację spotkań online w formie webinarów z ekspertami, umożliwienie indywidualnych i anonimowych konsultacji z psychologiem czy zajęcia zdalne z zumby i dla zdrowego kręgosłupa.

„Czas pandemii wykorzystaliśmy na rozwinięcie możliwości pracy zdalnej. Również dzisiaj, po odmrożeniu gospodarki, dajemy pracownikom pełny wybór co do formy pracy i za każdym razem bierzemy pod uwagę indywidualną sytuację rodzinną pracownika (ograniczenia zdrowotne, dzieci w wieku szkolnym czy przedszkolnym), dbając o jego poczucie komfortu i bezpieczeństwa” - podkreśla Marta Rojek-Czech, zastępca dyrektora personalnego Servier Polska.

Również przed powrotem do pracy w biurze firma Servier zadbała o stworzenie komfortowych warunków dla pracowników, reorganizując pracę w siedzibie, a także zapewniając każdemu pracownikowi środki ochrony osobistej czy stwarzając bezpieczne stanowiska pracy. Wsparcie firmy w czasie pandemii kierowane jest również do pracowników służby zdrowia, dla których firma zakupiła sprzęt ochrony osobistej za ponad 1,2 mln zł.

„Tegoroczna weryfikacja podmiotów w ramach projektu +Solidny Pracodawca Roku+ odbywa się w szczególnych okolicznościach związanych z pandemią w tle. Wydarzenia, jakie mają miejsce w Polsce i na świecie, wpływają nie tylko na życie codzienne każdego z nas, ale również na rynek pracy. W tym szczególnym okresie pracodawcy muszą wykazać się wzmożonymi działaniami, tak by przetrwać na rynku, zachować miejsca pracy, a także wykazać się dodatkowymi działaniami w zakresie ochrony zatrudnionych osób. Firma Servier Polska to jeden z tych podmiotów, które można stawiać za wzór nie tylko w zakresie prowadzonej polityki personalnej na co dzień, ale jako tę firmę, która w kryzysie radzi sobie doskonale” - mówi dyrektor projektu „Solidny Pracodawca Roku” Tina Dej. „Liczne szkolenia i możliwość rozwoju czy awansu to jedne z wielu aspektów, dzięki którym pracownicy firmy zostają w jej strukturach na lata. Servier wie, że dzięki wsparciu inicjatyw pracowniczych, zatrudnione osoby budują większą tożsamość z firmą, ponieważ mają realny wpływ na jej działanie. Wsparcie socjalne, systemy motywacyjne, polityka prorodzinna czy możliwość pracy w międzynarodowych strukturach firmy to kolejne elementy, które zadecydowały o pozytywnej weryfikacji i wyróżnieniu firmy Servier w projekcie +Solidny Pracodawca Roku+. Servier Polska to organizacja, która dba nie tylko o swoich pracowników, działa tak, by wspierać innych poprzez edukowanie, wsparcie finansowe czy działania mające na celu przeciwdziałanie pandemii. Taka postawa jest godna naśladowania” - dodaje Tina Dej.

Obecnie 80% zatrudnionych osób w firmie Servier to kobiety. To często mamy dwójki i więcej dzieci. Dlatego polityka wspierająca rodziny i rodziców w firmie odgrywa bardzo ważną rolę. Na mamy zawsze czeka stanowisko pracy, co daje poczucie bezpieczeństwa i komfort powrotu do pracy, nawet po dłuższej przerwie. Wszyscy pracownicy mogą też liczyć na pakiety medyczne czy atrakcyjne ubezpieczenia, a także pikniki i wyjazdy firmowe.

Dodatkowymi atutami, które były istotne w przebiegu weryfikacji i przyczyniły się do pozytywnej oceny firmy Servier, były: wzrost zatrudnienia oraz konsekwentne inwestowanie w rozwój pracowników.

„W firmie Servier wierzymy w potencjał pracownika bardziej niż w jego wcześniejsze doświadczenie - stąd dla większości pracowników Servier to pierwsze miejsce pracy, gdzie są możliwości rozwoju, zarówno klasyczne, poprzez awans w danej strukturze, ale również zmieniając obszar biznesowy. Obsadzając wolne stanowiska, w pierwszej kolejności staramy się znaleźć kandydatów wewnątrz organizacji” - zaznacza Marta Rojek-Czech.

Kapituła konkursu brała również pod uwagę m.in. warunki pracy oraz warunki socjalne, terminowość wypłat, ścieżkę kariery, a także zewnętrzne oraz wewnętrzne opinie o firmie.

„Właśnie mija rok od rozpoczęcia transformacji firmy. Obraliśmy sobie za cel rozwijanie empowermentu w organizacji, budując środowisko wzajemnego zaufania, wspierając zaangażowanie każdego pracownika, umożliwiając samodzielne i odpowiedzialne podejmowanie decyzji oraz działanie na każdym szczeblu organizacji. Dajemy przez to każdemu pracownikowi możliwość rozwoju poprzez udział w grupach roboczych, dawanie przyzwolenia na kwestionowanie status quo, pozwalając wziąć sprawy w swoje ręce, dając jako firma ramy i strukturę rozumiane jako bezpieczeństwo przy jednoczesnym przyzwoleniu na popełnienie błędu i naukę z niego płynącą” – podkreśla Marta Rojek-Czech.

Strategia społecznej odpowiedzialności towarzyszy firmie Servier od początku działalności w Polsce i została również doceniona przez kapitułę konkursu. Jej potwierdzeniem jest między innymi przystąpienie firmy do Kodeksu Przejrzystości, który bazuje na takich wartościach jak zaufanie między wszystkimi uczestnikami systemu ochrony zdrowia i pokazywanie społecznej wartości współpracy firm farmaceutycznych ze środowiskiem medycznym, zachowując najwyższe standardy transparentności. Społeczna odpowiedzialność to również długofalowe, ogólnopolskie kampanie profilaktyczno-edukacyjne, które firma organizuje od 2003 roku („Servier dla Serca”, „Forum Przeciw Depresji”, „Servier-Wyłącz Raka”). Kampanie te mają jeden cel - zwiększyć wiedzę społeczeństwa na temat profilaktyki przewlekłych chorób cywilizacyjnych, a także zachęcić wszystkich do wykonywania systematycznych badań diagnostycznych pozwalających na wykrycie schorzeń w ich początkowym stadium. Odpowiedni tryb życia oraz regularne badania zwiększają szanse na długie i wysokiej jakości życie. Dziś efektem tych działań jest ponad 78 tys. osób objętych badaniami diagnostycznymi. Firma Servier organizuje również regularne akcje profilaktyczno-edukacyjne przeznaczone dla wszystkich pracowników firmy. W ramach programu „Be healthy, be happy” odbywają się otwarte wykłady ekspertów na temat zagrożeń związanych z najpopularniejszymi chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak choroby układu krążenia, cukrzyca, depresja, choroby nowotworowe, a także przeprowadzane są badania profilaktyczne i konsultacje lekarskie.

Firma Servier dba nie tylko o swoich pracowników czy pacjentów, ale także wspiera młode osoby na początku ich kariery zawodowej, organizując od lat staże i praktyki w ramach projektu „Akademia Servier”.

„Tytuł +Solidny Pracodawca Roku+ to ogromne wyróżnienie oraz zwieńczenie wieloletnich działań z zakresu odpowiedzialnej polityki personalnej. Nagroda ta została przyznana naszej firmie już po raz drugi, co potwierdza, że nie spoczywamy na laurach, za to każdego dnia staramy się dbać o to, aby naszą pracę opierać na zaufaniu, rzetelności, ale też otwartości, aby móc w dalszym ciągu oferować naszym obecnym i przyszłym pracownikom najwyższe standardy pracy, wyróżniające firmę na konkurencyjnym rynku” - podkreśla Marta Rojek-Czech, zastępca dyrektora personalnego Servier Polska. „Jesteśmy dumni z tego wyróżnienia, tym bardziej że zostało przyznane w tak szczególnym okresie, jakim jest pandemia COVID-19. Jest to potwierdzenie, że prowadzimy zaplanowane i systematyczne działania z zakresu Employer Brandingu, dzięki którym firma jest postrzegana w kategoriach atrakcyjnego środowiska do rozwijania kariery zawodowej, możliwości i pasji pracownika” - dodaje Rojek-Czech.

„Solidny Pracodawca Roku” to nagroda przyznawana liderom w dziedzinie Human Resources, którzy wdrażają najciekawsze rozwiązania z tego zakresu oraz dzielą się swoimi doświadczeniami na łamach ogólnopolskiej prasy.

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 13.08.2020, 12:02
Źródło informacji Servier Polska
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii