Newsletter

STARHEDGE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QS

24.11.2023, 17:06aktualizacja: 24.11.2023, 17:07

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Skonsolidowane Zestawienie Całkowitych Dochodów
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 25 732 29 170 5 622 6 222
Koszty działalności operacyjnej 23 699 26 776 5 177 5 711
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 718 4 838 375 1 032
Zysk (strata) brutto 1 360 4 292 297 916
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 1 148 4 119 251 879
Liczba udziałów/akcji w sztukach 108 939 000 108 939 000 108 939 000 108 939 000
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,01 0,04 0,00 0,01
Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej
Aktywa trwałe 33 652 34 131 7 259 7 009
Aktywa obrotowe 56 365 54 730 12 159 11 239
Kapitał własny 63 749 62 745 13 752 12 885
Kapitał zakładowy 32 110 32 110 6 927 6 594
Zobowiązania długoterminowe 2 966 7 604 640 1 561
Zobowiązania krótkoterminowe 23 302 18 512 5 027 3 801
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,59 0,71 0,13 0,15
Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 522 11 -332 2
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 53 -2 021 12 -431
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 042 1 879 446 401
JEDNOSTKA
Jednostkowe Zestawienie Całkowitych Dochodów
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 803 2 043 394 436
Koszty działalności operacyjnej 1 292 1 176 282 251
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 388 920 85 1 032
Zysk (strata) brutto 404 659 88 141
Zysk (strata) netto 377 659 82 141
Liczba udziałów/akcji w sztukach 108 939 000 108 939 000 108 939 000 108 939 000
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,01 0,01 0,00 0,00
Jednostkowe Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej
Aktywa trwałe 73 724 73 724 15 904 15 720
Aktywa obrotowe 4 006 3 843 864 819
Kapitał własny 76 434 76 057 16 488 16 217
Kapitał zakładowy 32 110 32 110 6 927 6 847
Zobowiązania długoterminowe - - - -
Zobowiązania krótkoterminowe 1 296 1 511 280 322
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,70 0,86 0,15 0,18
Jednostkowy Rachunek Przepływów Pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 318 -595 70 -127
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -17 310 -4 66
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 200 280 44 60

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.11.2023, 17:06
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ