Newsletter

Biznes i finanse

Think Tank PE: miasta i regiony będą musiały zainwestować, aby rozwijać zrównoważony transport

30.04.2021, 13:29aktualizacja: 30.04.2021, 13:37

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

© European Union 2020 - Source : EP
© European Union 2020 - Source : EP
Zgodnie z celami nowej strategii zrównoważonej mobilności do 2030 r. 100 miast osiągnie neutralność dla klimatu, a przejazdy szybkiej kolei zostaną podwojone. Aby rozwijać zrównoważony transport, miasta i regiony będą musiały zainwestować. Think Tank PE przyjrzał się, w jaki sposób KE wspiera władze lokalne w tej dziedzinie.

W grudniu 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła Strategię na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, której celem jest odbudowa unijnego sektora transportu, poważnie dotkniętego skutkami pandemii koronawirusa, a także przekształcenie go w taki sposób, aby - odpowiadając ambicjom Europejskiego Zielonego Ładu i celom strategii cyfrowej UE - stał się bardziej ekologiczny i odporny na przyszłe kryzysy. W strategii Komisja Europejska zdefiniowała zestaw "kamieni milowych", do których aspiruje. Zakładają one, że do 2030 r. na drogach europejskich użytkowanych będzie co najmniej 30 mln samochodów o zerowej emisji, 100 miast osiągnie neutralność dla klimatu, a przejazdy szybkiej kolei zostaną podwojone (w porównaniu z 2015 r.). 

Zgodnie z "kamieniami milowymi" podróże zbiorowe na trasach poniżej 500 km będą neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, a zautomatyzowany transport zostanie wprowadzony na dużą skalę. Strategii towarzyszy dokument wspierający oraz plan działania w zakresie legislacji. W tym ostatnim znalazły się 82 inicjatywy w 10 kluczowych obszarach działania (tzw. projekty flagowe), które mają zostać zaproponowane w ciągu najbliższych czterech lat.

Autorzy raportu "Sustainable and smart mobility strategy – Delivered at local level" wskazali, że "cele zawarte w strategii mają zostać osiągnięte poprzez wzmocnienie istniejących przepisów, proponowanie nowych, a także zapewnianie instrumentów wsparcia i poradnictwa". "KE zacznie przedstawiać propozycje planowanych działań w br. Nowe przepisy wejdą w życie po uzgodnieniu ich z ustawodawcami UE. Choć oczekuje się, że rządy państw członkowskich dostosują swoje ustawodawstwa krajowe do nowych wymagań, zadanie wprowadzenia nowych przepisów w życie będzie często realizowane przez administrację regionalną i lokalną. Miasta i regiony będą musiały dostosować swoje systemy i zainwestować, aby z jednej strony rozwijać zrównoważony transport, z drugiej zaś – aby ułatwić obywatelom korzystanie z różnych dostępnych opcji transportu" – napisali.

W raporcie przyjrzano się wsparciu, jakie KE zapewnia władzom lokalnym i regionalnym w zakresie przechodzenia na mobilność bezpieczną dla klimatu. Jak przypomniano, "finansowanie unijne dla projektów transportowych w latach 2021-2027 będzie kontynuowane zgodnie z wytycznymi z lat 2014-2020 - z pewnymi zmianami". "W ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności przyczynią się do rozwoju projektów zarządzanych wspólnie przez Komisję i państwa członkowskie. Wyraźnie określona zasada partnerstwa oznacza ścisłą współpracę między szczeblami unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym na wszystkich etapach implementacji. Zasady te zostały uproszczone i zapewniają większą elastyczność w zakresie transferów w ramach funduszy polityki spójności, a także między poszczególnymi regionami" – wyjaśniono.

Zdaniem Think Tanku PE "powinno to przełożyć się na większe upodmiotowienie władz regionalnych, lokalnych i gminnych w zarządzaniu funduszami UE". "Obecnie finalizowane są nowe wersje programów pod bezpośrednim nadzorem UE: instrument >>Łącząc Europę 2021-2027<<, który zapewni wsparcie projektom wdrażającym transeuropejską sieć transportową (TEN-T), oraz program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji >>Horyzont Europa<< obejmujący kwestie klimatu, energii i mobilności" – podano.

W analizie przypomniano, że "w odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią UE przyjęła instrument nowej generacji, otwierając tym samym dwie możliwości finansowania". "Pierwsza – wsparcie na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy (REACT-EU) - do 2022 r. zapewni dodatkowe 47,5 mld euro za pośrednictwem unijnych funduszy strukturalnych. Druga z kolei – instrument na rzecz odbudowy i zwiększania odporności (RRF) - zapewni pożyczki w wysokości 672,5 mld euro oraz dotacje na wsparcie reform i inwestycji podejmowanych przez państwa członkowskie. Muszą one zostać nakreślone w Krajowych Planach Odbudowy, w których 37 proc. powinno być skierowane na działania związane z klimatem, a 20 proc. – na inwestycje i reformy cyfrowe" – poinformowano. Dodano, że "krajowe plany - poprzedzone konsultacjami z władzami regionalnymi, lokalnymi, społeczeństwem obywatelskim i zainteresowanymi stronami - należy złożyć do piątku 30 kwietnia".

Eksperci zwrócili także uwagę, że "choć unijna polityka spójności zajmuje się nierównościami regionalnymi i obejmuje wszystkie regiony UE, oferuje niewiele, jeśli chodzi o ustrukturyzowane podejście do regionów o niskiej gęstości zaludnienia i wyludniających się". "Zapewnienie łączności i dostępu do transportu publicznego w takich miejscach jest trudne i kosztowne. Uzależnienie od samochodów, starzejące się społeczeństwa i migracje ludności w kierunku obszarów miejskich dodatkowo komplikują sytuację. Obszary peryferyjne – ze względu na swoją lokalizację i odległość od ośrodków gospodarczych – muszą borykać się z wyższymi kosztami podróży, a jednocześnie nie odnoszą korzyści w takiej skali, jak bardziej zaludnione tereny" – stwierdzili.

Według autorów raportu, KE "nalega, aby mobilność była dostępna i przystępna cenowo dla wszystkich i planuje ująć ten aspekt w ramach długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich". "Rozporządzenie ws. unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej z 2013 r. już ustanowiło jednym z priorytetów lepszą dostępność i łączność dla wszystkich regionów. Dzięki sieci tej cel szybkiej łączności powinien zostać osiągnięty w całej UE do 2050 r." – czytamy.

Jak zaznaczono w analizie "z uwagi na to, że większość kompetencji w zakresie zabezpieczenia społecznego należy do państw członkowskich, ochrona praw pracowników i zapewnienie równych szans w całej UE jest problematyczne". "Pandemia ujawniła niedociągnięcia w polityce transportowej, wielokrotnie krytykowanej za brak wymiaru społecznego. Jednocześnie wsparcie z budżetów krajowych stało się niezbędne dla przetrwania wielu firm przewozowych. Aby pomóc państwom członkowskim, firmom i pracownikom stawić czoła wpływowi pandemii na miejsca pracy, UE uruchomiła instrument tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej (SURE) i inicjatywy inwestycyjne w zakresie reagowania na koronawirusa" - wspomniano. (PAP)

dap/

Źródło informacji: EuroPAP News

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 30.04.2021, 13:29
Źródło informacji EuroPAP News
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ