Newsletter

TRAKCJA SA (32/2023) Wstępne szacunkowe wyniki finansowe spółki Trakcja za pierwsze półrocze 2023 roku

10.08.2023, 20:04aktualizacja: 10.08.2023, 20:05

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 32/2023

Zarząd Spółki Trakcja S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym zakończono proces wstępnego zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz gromadzenia danych finansowych na potrzeby przygotowania sprawozdania finansowego Spółki za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2023 roku. W związku z tym oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2023 Spółka przekazuje do publicznej wiadomości:

? wstępne szacunkowe wyniki finansowe Spółki za pierwsze półrocze 2023 roku:

Przychody ze sprzedaży: 403 069 tys. zł

Zysk brutto ze sprzedaży: 3 012 tys. zł

EBITDA: -1 731 tys. zł

Zysk brutto: -22 645 tys. zł

Powyższe wstępne szacunki wyników uwzględniają efekt połączenia spółki Trakcja ze spółką zależną BTW sp. z o.o., o którym Spółka informowała w raportach bieżących 27/2023 oraz 29/2023.

Wstępne szacunki skonsolidowanych wyników finansowych Grupy kapitałowej zostaną przekazane do publicznej wiadomości po zakończeniu procesu gromadzenia danych finansowych i wstępnego zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Wyżej zaprezentowane dane mają charakter szacunkowy i podlegają przeglądowi przez biegłego rewidenta.

Ostateczne wyniki finansowe Spółki i Grupy zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie za pierwsze półrocze 2023 roku zakończone 30 czerwca 2023 roku, który zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych zostanie opublikowany 27 września 2023 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 10.08.2023, 20:04
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ